Livmoderhalscancer ökar i Sverige

Enligt Cancerfonden har fall av livmoderhalscancer ökat med 20 procent på senare år. De understryker vikten att lämna cellprov då majoriteten av de som drabbas inte har deltagit i screening.


Hela 82 procent av kvinnor i Sverige tar cellprov för att upptäcka cellförändring. En förebyggande metod mot livmoderhalscancer. Ändå ser Cancerfonden en ökning i antal fall av livmoderhalscancer.

Enligt Cancerfonden har livmoderhalscancer ökat med 20 procent från 2014 till 2015, vilket motsvarar ungefär 100 personer.

Med över 80 procent täckning är screeningprogrammet i Sverige framgångsrikt internationellt sett och antal insjuknande har halverats de senaste decennierna. Den ökning som Cancerfonden nu ser har de svårt att förklara.

– Det vi ser är att vi plötsligt har fått en ökning på 20 procent från att det legat still i en lång rad av år, och vi vet inte vad ökningen beror på, säger Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig vid Cancerfonden, till Sveriges Radio.

En möjlig förklaring är att vissa landsting inte är lika effektiva på att få alla kvinnor att testa sig. Rapporterade fall har ökat mest i Östergötland, Jönköping, Blekinge, Halland, Värmland, Örebro och Dalarna.

Risken att drabbas av livmoderhalscancer är störst bland kvinnor som inte deltar i screening. Majoriteten av cancerfall är bland kvinnor som inte tagit cellprov eller inte gjort dem regelbundet.