Fler barn överlever cancer

Överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85%, visar ny statistik från Barncancerfonden. Den ökade forskningen har lett till att vi idag förstår cancer bättre och kan utveckla verktyg för att mer effektivt upptäcka och behandla cancer.


Den generella canceröverlevnaden för barn under en femårsperiod har länge legat på 80%. Men ny statistik visar att siffran nu har ökat till 85%.

Dock skiljer sig siffrorna beroende på cancerform. För barn med Hodgkins lymfom är överlevnaden 100%. Den högsta ökningen står blodcancersjukdomarna akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML) för. Vid AML är överlevnaden 78%.

Enligt Barncancerfondens forskningschef, Kerstin Sollerbrant, beror ökningen för leukemi på förbättrade behandlningsprotokoll, samt en ny metod för att upptäcka kvarvarande leukemiceller efter behandling. Detta gör det enklare för läkarna att avgöra vem som behöver fortsatt behandling.

– Nu kan man identifiera dem tidigt och ge stamcellsbehandling för att undvika återfall, säger Kerstin Sollerbrant i ett pressmeddelande på Barncancerfonden hemsida.

Överlevnaden för solida tumörer, som hjärntumörer, har planat ut. Det beror på att de är så olika.

− Men det ska inte tolkas som att utvecklingen inte går framåt. Vi har i dag mycket mer kunskap än för bara några år sedan, kunskap som leder till säkrare diagnoser, bättre behandling och mindre risk för sena komplikationer, säger Kerstin Sollerbrant.

För att den generella överlevnaden ska öka rejält, krävs det inte bara mer forskning, det krävs också forskning om något nytt. Därför behöver forskningen breddas, menar Kerstin.

− Jag tror att vår styrka på Barncancerfonden är att vi inte följer trender utan ser att en bredd behövs för att nå hela vägen fram. Vi kan aldrig veta vilken kunskap som kommer att generera något riktigt stort, och genom att satsa på både bredd och kvalitet maximerar vi sannolikheten för genombrott i framtiden.