För anhöriga

När ett barn drabbas av cancer påverkar det självklart hela familjen. Även kompisar och klasskamrater i skola och förskola kan påverkas. Men det finns hjälp och stöd att få. Framförallt via sjukhuset. 


Konsultsjuksköterskor

På alla barncancercentrum i Sverige finns konsultsjuksköterskor som finansieras av Barncancerfonden. De är till för att ge stöd och hjälp till familjer som drabbats av barncancer.

De kan hjälpa med många olika saker, till exempel pappersarbete till försäkringskassan, de kan åka ut till barnets skola och svara på klasskamraternas frågor om cancer eller bara finnas till för att prata med när det är tungt. Det är alltid familjen själv som bestämmer hur mycket kontakt de vill ha med sköterskan.

Vuxna som överlevt barncancer

Vuxna personer som drabbats av cancer när de var barn finns till som stöd för de barn som vill. Det kallas Peer Support och anordnas också via Barncancerfonden. Barnet bestämmer själv vad de vill hitta på med sin stödperson, kanske talas de vid på sms för att svara på frågor om hur det känns med olika behandlingar, eller så träffas de och gör något roligt tillsammans.

Sjukhusskola

Alla barn har rätt till undervisning. Även barn som är sjuka.

Vid sjukhuset där barnet behandlas finns också en sjukhusskola. Hit kan barn gå under behandlingsperioden för att komma ikapp det de eventuellt missar i skolan. Barnets skola kan skicka uppgifter, läxor eller prov dit så att barnet hänger med på vad som händer i klassen.

Psykologer och kuratorer

Vid sjukhuset finns psykologer och kuratorer som kan hjälpa barn och vuxna som går igenom cancer. Även under perioden efter cancerbehandlingen kan det uppstå känslor som man behöver hjälp med att bearbeta och hantera.

Försäkringskassan och vårdbidrag

Tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn

Om ditt barn är allvarligt sjukt och du behöver vara borta från arbetet för att hjälpa barnet har du rätt till tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan.

Föräldrapenningen gäller för båda föräldrarna, ett obegränsat antal dagar. Med allvarligt sjukt barn menas att det är stor fara för barnets liv eller att det finns fara för barnets liv om de inte fick den behandling de får.

När behandlingen trappas ner och familjen är tillbaka i hemmet har föräldrarna återigen rätt till vanlig föräldrapenning som gäller max 120 dagar per barn per år.

Vårdbidrag

Vårdbidraget hjälper föräldrar med barn som är svårt sjuka eller har funktionsnedsättning. Bidraget är olika stort beroende på hur stort barnets behov är. Bidraget gäller fram till att barnet blir 19 år.