Varför får barn cancer?

Cancer uppstår när något går fel i kroppens egna celler och de bildar en tumör. Bland vuxna orsakas felet oftast av livsstil eller hög ålder. Men varför barn drabbas av cancer är inte lika tydligt.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 9 januari 2020


Vad är cancer?

Cancer kommer från att ens egna celler i kroppen blir skadade. Cellerna börjar dela sig okontrollerat och bildar så småningom en tumör.

Bland vuxna beror cancer oftast på livsstil och ålder. Med livsstil menas att någon miljöfaktor som pågått under lång tid tillslut ger cancer. Ett exempel är rökning.

Med ålder menas helt enkelt att sannolikheten att något blir fel i kroppen är högre efter många år. När celler delar sig för att bli två måste allt DNA i cellen kopieras. Då och då blir det fel när DNA-kedjan ska dubbleras. Oftast lagas felen och orsakar ingen skada. Men förr eller senare är det något fel som missas, som inte lagas och som kan orsaka problem som cancer. Ju äldre du blir desto högre är sannolikheten att det blir något fel som inte lagas. Därför är cancer en sjukdom som framförallt drabbar äldre.

Orsaker till barncancer

De två förklaringarna ovan, miljö och ålder, kan inte förklara varför barn får cancer. De är inte särskilt gamla och de har inte påverkats av miljöfaktorer eller livsstil särskilt länge. Ingen specifik yttre faktor har upptäckts som har någon stor betydelse för utveckling av cancer hos barn. Egentligen har man inte någon förklaring varför barn drabbas av cancer.

Vissa, ovanliga typer av cancer hos barn är ärftliga. De orsakas av ett genetiskt fel. Till exempel vid retinoblastom (cancer i ögat) har en skyddande gen i arvsmassan blivit skadad och barnet har inte längre hjälp av den skyddande genen. Då drabbas de av cancer i relativt tidig ålder.