Hjärntumör hos barn

Hjärntumörer är den näst vanligaste cancerformen att drabba barn. Prognos beror mycket på var tumören sitter för att komma åt med behandling. Eftersom områden av hjärnan nära tumören också påverkas av behandlingen är komplikationer eller bestående men inte ovanligt.


Hjärntumör – vanlig cancerform bland barn

Få barn i Sverige drabbas av cancer, omkring 300-350 per år. Bland dem är hjärntumör den näst vanligaste typen av cancer. De flesta hjärntumörer sprider sig inte lätt till andra kroppsdelar men det finns många olika sorts hjärntumörer och ger stor variation i symptom, behandling och prognos.

Symptom vid hjärntumör

Symptom hos barn beror mycket på var tumören sitter i hjärnan och även barnets ålder. Men generellt är dessa symptom vanliga:

  • Illamående och kräkningar
  • Huvudvärk
  • Barnet är väldigt trött
  • Försämrad balans och motorik
  • Kramper
  • Personlighetsförändringar

Symptom hos skolbarn

Hos skolbarn som blir väldigt trötta kan detta märkas tydligt med försämrade skolpresentationer då det blir svårt att hänga med i vardagen eller i skolarbetet. Andra barn kan ha huvudvärk och kräkas ofta.

Symptom hos små barn

Symptom hos småbarn kan vara att de har svårigheter att äta, är sena i utvecklingen och att de verkar må dåligt/är irriterade.

Undersökning

Om du är orolig för ditt barn ska du söka sjukvård. Om läkaren misstänker en hjärntumör får barnet göra en datortomografi. I vissa fall kan det även krävas magnetkamera för att ställa diagnos.

Behandling

Det finns olika typer av hjärntumörer, och de behandlas olika. En hjärntumör kan vara godartad eller elakartad, och den kan också växa olika aggressivt.

Operation är vanligast

Generellt är operation det första behandlingssteget vid en hjärntumör, förutsatt att läkare kan komma åt tumören och den kan tas bort utan att påverka frisk hjärnvävnad i området i stor utsträckning. Om det även krävs cytostatika eller strålbehandling beror på vilken slags tumör det är, var den sitter och om hela tumören kunde tas bort eller inte.

Idag försöker man undvika strålbehandling till barn i så stor mån som möjligt. Detta eftersom strålning skadar andra celler i hjärnan vilket kan göra det komplicerat hos en hjärna som fortfarande växer. Barn under tre år får därför oftast inte strålbehandling.

Komplikationer

Strålbehandling är det behandlingsalternativ som främst orsakar komplikationer vid hjärntumörer. Komplikationer kan till exempel vara hormonstörningar. Om den egna hormonproduktionen påverkas kraftigt kan barnet behöva ta medicin som tillför hormoner resten av livet. Andra exempel  är tillväxtsvårigheter, inlärningssvårigheter och sociala problem.

Uppföljning

Efter behandlingen får barnet gå på regelbundna kontroller under flera år för att undersöka att tumören inte kommit tillbaka. Dessutom är det viktigt att kontrollera biverkningar. Om barnet har fått strålbehandling behövs efterkontroller genom hela livet.

Prognos

Ungefär 70 procent av alla barn med hjärntumör överlever, även om prognosen varierar mycket mellan de olika tumörformerna. Att prognosen är så pass bra beror på att de flesta hjärntumörer som barn drabbas av inte sprider sig. Många barn får dock mer eller mindre svåra biverkningar. Både av tumören i sig, men oftast av strålbehandlingen. Några av komplikationerna kan vara att barnet växer långsammare, får nedsatt muskelkraft, sämre rörelseförmåga, sämre inlärningsförmåga eller talstörningar.