✕ Stäng

Hjärntumör hos barn

Hjärntumörer är den näst vanligaste cancerformen att drabba barn. Prognos beror mycket på var tumören sitter för att komma åt med behandling. Eftersom områden av hjärnan nära tumören också påverkas av behandlingen är komplikationer eller bestående men inte ovanligt.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 15 april 2019

Hjärntumör – vanlig cancerform bland barn

Få barn i Sverige drabbas av cancer, omkring 300-350 per år. Bland dem är hjärntumör den näst vanligaste typen av cancer. De flesta hjärntumörer sprider sig inte lätt till andra kroppsdelar men det finns många olika sorts hjärntumörer och ger stor variation i symptom, behandling och prognos.

Symptom vid hjärntumör

Symptom hos barn beror mycket på var tumören sitter i hjärnan och även barnets ålder. Men generellt är dessa symptom vanliga:

  • Kräkningar
  • Huvudvärk
  • Barnet är väldigt trött
  • Små barn: kan vara sena i utvecklingen, verkar må dåligt, svårt att äta, huvudet växer snabbare än förväntat

Behandling

Generellt är operation det första behandlingssteget vid en hjärntumör. Det är självklart förutsatt att läkare kan komma åt tumören och den kan tas bort utan att påverka frisk hjärnvävnad i området i stor utsträckning.

Efter operation kan barnet få strålbehandling eller cytostatika för att behandla de cancerceller som kirurgen inte lyckades ta bort. Att behandla en utvecklande hjärna med strålbehandling kan lätt ge komplikationer, barn under tre år får därför oftast inte strålbehandling.

Komplikationer

Strålbehandling är det behandlingsalternativ som främst orsakar komplikationer vid hjärntumörer. Komplikationer kan vara till exempel hormonstörningar. Om den egna hormonproduktionen påverkas kraftigt kan barnet behöva ta medicin som tillför hormoner resten av livet. Andra exempel  är tillväxtsvårigheter, inlärningssvårigheter och sociala problem.

Efter avslutad behandling får barnet fortfarande gå på efterkontroller, i flera år, för att upptäcka om sjukdomen kommit tillbaka och för att se hur kroppen fungerar och utvecklas efter behandlingen.