✕ Stäng

Wilms tumör – njurcancer hos barn

Wilms tumör är en typ av cancer i njurarna som framförallt drabbar barn. Är bara den ena njuren drabbad tas den oftast bort helt. Med åren växer den andra njuren till sig och kompenserar för njuren som saknas.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 15 april 2019

Wilms tumör är en typ av njurcancer som framförallt drabbas små barn. Tumören sitter oftast i en av njurarna men kan också drabba båda.

Symptom vid njurcancer hos barn:

  • En knöl eller svullnad i barnets mage som inte gör ont
  • Magont
  • Förstoppning
  • Urin i blodet (ovanligt)

Symptomen tar ofta lång tid att visa sig. Det leder också till att omkring var femte barn redan har spridning till lungorna när tumören upptäcks.

Behandling vid njurcancer

Wilms tumör kan behandlas med cellgifter för att försöka krympa tumören. Även operation och strålning kan vara del av behandlingen.

Om tumören sitter i en njure tas oftast hela njuren bort för att minska risken att man inte får med alla cancerceller som kan ha spridit sig i njuren. Under barnets uppväxt kommer den andra (friska) njuren växa till sig och ta över en del av arbetet som kompensation för njuren som saknas.

Sitter tumören i båda njurarna försöker läkare lämna kvar så mycket frisk vävnad som möjligt, omkring halva njurarna lämnas kvar.

Efter operationen får barnet oftast cellgift igen, vissa behöver även strålning.

Barnet kräver uppföljning i flera år för att upptäcka eventuella återfall. För de som fått en relativt snäll behandling är komplikationerna få. Omkring nio av tio barn botas med behandling.