Fakta om leukemi hos barn

Leukemi är cancer som uppstår i benmärgen. Omogna förstadier till vita blodkroppar delar sig okontrollerat i benmärgen och sprider sig ut i blodet. Omkring 90 procent av barn som får leukemi drabbas av akut lymfatisk leukemi (ALL), medan akut myeloisk leukemi (AML) drabbar cirka 10 procent.


Leukemi

Det finns många typer av leukemi, men de två vanligaste formerna är akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML). Efter att de omogna vita blodkropparna tagit sig från benmärgen ut i blodet, så sprids de i hela kroppen till olika organ. Normalt sett har de vita blodkropparna viktiga roller i immunförsvaret som bekämpar bakterier, virus, infektioner och dessutom cancerceller. ALL och AML drabbar olika celltyper:

  • ALL: lymfoblaster (omogna vita blodkroppar)
  • AML: granulocyter (en form av vita blodkroppar)

Diagnos

Vanliga symptom på leukemi är blekhet, trötthet, bensmärtor, svårläkta sår, blåmärken, blodbrist, feber, smärta i kroppen, benägenhet att blöda och hög infektionskänslighet. Barnet mår sämre med tiden.

Om vården misstänker att barnet drabbats av leukemi tas blodprov och benmärgsprov. Benmärgsprovet avslöjar leukemityp och huruvida kända förändringar har uppstått i cancercellerna. För att ta ett benmärgsprov, krävs en specialkanyl som kan nå innanför benet och in i benmärgen. Ofta tas benmärgsprov från höftbenet.   

Behandling

ALL behandlas fortlöpande under 2-2.5 år med cytostatika. Under de första fyra veckorna så behandlas alla former av ALL på samma sätt. Sedan delas behandlingen in i olika grupper: standard-, medel eller högrisk. Vid högriskbehandling behövs ofta en stamcellstransplantation, vilket görs för att kunna slå ut patientens egen benmärg med cellgifter för att sedan transplantera friska stamceller.

AML kräver en mer intensiv behandling, som tar ungefär ett år. Här delas behandlingen in i standard- och högrisk, där högriskbehandlingen även kan kräva en stamcellstransplantation som vid ALL.   

Ibland krävs även strålning, om cytostatika varit ineffektiv kring somliga områden i kroppen. 

Efter all behandling krävs efterkontroller under lång tid, för att upptäcka återfall och hur barnets kropp utvecklas. Ibland krävs kontroller upp i vuxen ålder.

Prognos

Idag överlever mer än 90 procent av barn som drabbats av ALL, medan AML-överlevarna är cirka 80 procent.

Inom barnleukemi finns även infant leukemi. Infant leukemi är ALL som drabbar barn innan 12 månaders ålder. Ungefär fyra barn drabbas av infant leukemi i Sverige per år, medan i hela Norden är det nio barn som insjuknar. Utöver de generella ALL-formerna som drabbar omogna vita blodkroppar, finns det celler hos spädbarn som är ännu mer omogna och liknar stamcellerna i benmärgen. Denna typ av ALL drabbar små barn upp till sex månaders ålder. Negativa prognostiska faktorer inkluderar:

  • Låg ålder (under sex månader)
  • En karaktäristisk genförändring
  • Höga halter vita blodkroppar
  • Långsamt behandlingssvar

Mellan 6-12 månaders ålder drabbas barnen främst av ”vanlig” barn-ALL och har då en överlevnad på 90 procent.