✕ Stäng

Leukemi hos barn

Leukemi är den vanligaste cancerformerna att drabba barn. Två akuta typer av leukemi som drabbar barn är ALL och AML. Behandlingen ser något olika ut beroende på typ av leukemi men huvudsakligen används cellgifter.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 15 april 2019

Leukemi kallas också blodcancer men egentligen uppstår cancern inte i blodet utan i benmärgen, där blodceller bildas. Vid leukemi bildas omogna blodceller i benmärgen som börjar växa okontrollerat istället för att mogna till friska blodceller. Allteftersom de omogna cellerna blir fler bildas mindre och mindre friska blodceller. De sjuka blodcellerna sprider sig också till levern, mjälten eller till det centrala nervsystemet.

ALL (akut lymfatisk leukemi) står för omkring åtta av tio leukemifall bland barn och en av fyra barn som får cancer. AML (akut myeloisk leukemi) är mindre vanligt och står för omkring en av tio fall av leukemi bland barn.

Symptom

Vanliga symptom vid leukemi:

  • Trötthet
  • Blek hy
  • Får blåmärken lätt
  • Får svårläkta eller blödande sår
  • Minskad aptit
  • Feber
  • Infektionskänslig, får ofta infektioner
  • Svullnad i ljumsken, magen, på halsen, i armhålorna
  • Bensmärtor
  • Barnet blir stadigt sämre

Behandling

Både ALL och AML behandlas framförallt med cellgifter. Vid ALL ges cellgifter under en längre period, omkring två eller två och ett halvt år. Vid AML ges istället en mer intensiv cellgiftsbehandling, en kortare period i början.

För en del barn, med både AML och ALL, kan stamcellstransplantation behövas. Läs mer här.

Omkring åtta av tio barn med ALL blir botade, sex eller sju av tio barn med AML blir botade.