Livet efter cancer

Omkring 75-80 procent av barn som drabbas av cancer botas. För dem väntar ett långt liv som ibland innebär utmaningar andra barn inte stöter på. Det kan vara kopplat till komplikationer efter cancern eller behandling.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 9 januari 2020


Vård efter cancer

Efter avslutad behandling följs barnen upp under fem år med regelbundna undersökningar och provtagningar.

Komplikationer efter behandling

Efter avslutad behandling kan barnet ha bestående men som till exempel:

 • Tillväxtstörning
 • Hörsel- och synnedsättning
 • Balansrubbningar
 • Inlärningssvårigheter
 • Begränsad rörlighet

Utöver dessa fysiska men är det vanligt med känslor av tomhet eller hjärntrötthet när sjukdomstiden är över. Även efter behandling kan barn och familjemedlemmar få hjälp och stöd av kuratorer eller psykologer via till exempel sjukhuset.

Söka jobb?

En av de vanligaste frågorna från barn som överlevt cancer är hur man hittar jobb och vad man kan få för stöd på arbetsplatsen.

Via bland annat Arbetsförmedlingen finns många olika vägar att få hjälp. Har du en funktionsnedsättning kan du få särskild vägledning av en SIUS-konsulten.

Andra typer av hjälp och stöd i arbetslivet:
 • Trygghetsanställning, Arbetsförmedlingen betalar din lön vid permanent funktionsnedsättning eller vid en funktionsnedsättning som riskerar att förvärras.
 • Lönestöd
 • Lönebidrag, Arbetsförmedlingen kompenserar arbetsgivaren för den tid du inte kan arbeta
 • Hjälpmedel du kan tänkas behöva på arbetsplatsen kan Arbetsförmedlingen bekosta
 • Utvecklingsanställning, Arbetsförmedlingen betalar din lön i ett år medan du testar och utvecklar din arbetsförmåga
 • Pedagogiskt stöd för studier vid högskola och universitet