Revolutionerande cancermedicin räddar amerikansk president

USAs före detta president Jimmy Carter behandlades med ny immunterapi mot cancer.


USAs före detta president Jimmy Carter

USAs före detta president Jimmy Carter

I augusti detta år berättade Jimmy Carter att den hudcancer han drabbats av spritt sig till hjärnan. Men bara några månader senare kunde Carter glatt meddela att han är så gott som cancerfri.

De positiva nyheterna är tack vare en ny, revolutionerande cancermedicin. Till skillnad från cellgiftsbehandlingar som fungerar genom att döda cancerceller bygger detta istället på att förbättra kroppens immunförsvar.

Läkemedlet som botade Carters cancer fungerar genom att blockera proteinet PD1. Normalt sätter sig proteinet PD1 på tumörcellens yta och förhindrar kroppens immunförsvar från att attackera cancercellerna. Läkemedlet som blockerar PD1 fungerar därför genom att förbättra kroppens immunförsvar och utrota cancern.

Eftersom läkemedlet är så pass nytt finns ännu ingen information om cancern kan komma tillbaka men för tillfället är Carter i princip cancerfri.

Läkemedlet används redan i Sverige för att behandla hudcancer och ger inte lika stora biverkningar som cellgiftsbehandling eller strålning. Snart kommer läkemedlet även tillämpas till lungcancer och studier pågår för att utforska användning för en rad andra cancerformer som njurcancer, urinblåsecancer och magsäckscancer.