Köerna till cancervården minskar radikalt

Sedan standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes har väntetiderna för cancerpatienter kortats väsentligt.


Väntetiden för SVF-patienter är idag 50 dagar jämfört med omkring 150 dagar för övriga patienter.

Idén med standardiserade vårdförlopp har hämtats från Danmark och innebär att man i förväg bestämt hur processen från misstanke om cancer fram till start av behandling ska gå till. Patienterna får därmed en mer jämlik behandling eftersom den görs på samma sätt i hela landet, skriver Socialstyrelsen.

Modellen används idag för fem typer av cancersjukdomar och nu finns tillräckligt med underlag för att följa utvecklingen och resultaten är tydliga.

2014 var väntetiden för behandling av högriskprostatacancer i genomsnitt 95 dagar, för de patienter som nu remitteras till SVF är mediaväntetiden nere i 38 dagar.

Ambitionen är nu att modellen med standardiserade vårdförlopp ska kunna sprida sig och påverka tillgänligheten även i andra delar av vården i positiv riktning.

– Läkare som arbetar i primärvården är positiva till satsningen men pekar också på utvecklingsbehov och efterfrågar bättre kommunikation med annan specialistvård, säger Ingrid Schmidt projektledare för rapporten.

Innan årets slut ska metoden med SVF vara införd för 18 cancerdiagnoser och under 2017 tillkommer ytterligare ett antal cancerdiagnoser.