Motion: Överlägsen vinnare mot utmattning vid cancer

I en artikel från tidskriften JAMA Oncology konstaterar forskare att motion är den absolut bästa behandlingen mot så kallad cancerrelaterad trötthet, eller fatigue.


I en färsk studie har amerikanska forskare i en så kallad meta-analys tittat närmre på och jämfört 113 olika studier där totalt 11 000 patienter ingick.

I de olika studierna hade forskarna testat olika former av behandlingar för att komma till rätta med cancerrelaterad fatigue.  Det visade sig då att träning och motion vann överlägset mot resterande behandlingsformer, bland annat medicinering.

På andra plats kom kombinationen av psykologisk hjälp och motion, tredje bäst var kognitiv beteende-terapi och sist kom medicinsk behandling.

Oavsett om patienten var man eller kvinna, ung eller gammal, eller om diagnosen var bröstcancer eller annan cancer. Motion var den absolut bästa behandlingsformen.