Danskt ja till legalisering av cannabis

Förslaget som många danskar patienter väntat på ska bli verklighet har inträffat. Efter en bred politisk debatt ska ett försöksprojekt dra igång.


Kroniskt sjuka danskar kan framöver få röka cannabis helt lagligt. Tanken är, i första hand, att vissa patienter med cancer, ms, kronisk smärta eller ryggmärgsskador ska kunna bli ordinerade cannabis.

Målet är att patienter som idag använder illegala ämnen ska kunna behandlas lagligt och under kontrollerade former. I det fyraåriga projektet kommer 500 patienter ingå, som bygger på en partiöverskridande överenskommelse.

 

Däremot finns en rad frågetecken som måste rätas ut innan försöket drar igång i januari 2018, bland annat hur den medicinska cannabisen ska köpas in. Men för de danska bönderna är svaret givet, danskt cannabis till danska sjuka.

– Vi måste en gång för alla få alla möjligheter och risker analyserade, så vi kan ta reda på om vi i Danmark ska ha en cannabisindustri, som vi känner den från exempelvis Kanada, Israel och USA”, säger Lars Hvidfeldt, vice ordförande för organisationen Landbrug & Fødevarer i ett pressmeddelande.

Sverige då?

Under FN:s toppmöte om världens narkotikaproblem i New York meddelade Sveriges folkhälsominister Gabriel Wikström (S) att han vill stryka ordet restrektiv framför narkotikapolitik och därför inte längre framhäva Sverige som ett extremistland vad gäller droger.gabriel-wikstro%cc%88m

Men väntan kommer bli lång innan legalisering av medicinsk cannabis övervägs på regeringsnivå i Sverige. Svaret är fortfarande ett tydligt nej.

I en broshyr på regeringens hemsida om svensk narkotikapolitik belyser de att:

”Studier visar att den verksamma beståndsdelen i cannabis, THC, kan ge önskade medicinska effekter som smärtlindring, Men att det däremot saknas vetenskapliga belägg som visar att sådana effekter kan uppnås genom att röka cannabis, varför medicinsk användning av cannabisprodukter inte är tillåten i det nuvarande internationella ramverket.

Dagens cannabis är betydligt starkare än den cannabis som fanns på 70-, 80- och även 90-talet. I Europa har missbruket av cannabis på senare år ökat. I de flesta europeiska länder har samtidigt efterfrågan på behandling av cannabisberoende ökat.”