Artiklar om Cancer

Samspelet mellan tumören och dess omgivning

Cancertumörens omgivande miljö hjälper tumören att växa och skyddar den mot cytostatika.

Cancerbehandling leder ofta till muntorrhet

I våra munnar finns stora spottkörtlar som producerar saliv. Hos vissa personer minskar produktionen av saliv, och muntorrhet uppstår. Anledningen till att salivproduktionen minskar kan variera, men många gånger beror det på sjukdomar och mediciner. Särskilt drabbade är patienter som medicinerar mot cancer.

När någon får cancer påverkas hela familjen!

Varje år får över 60 000 personer i Sverige cancer. Ca 11 000 av dem har minderåriga barn. När en förälder drabbas av cancer påverkas hela familjen. En person har blivit fysiskt sjuk men hela familjen delar på den psykiska belastning som sjukdomen för med sig.

Alternativmedicin vid cancer?

Alternativmedicin eller komplementär- och alternativmedicin (KAM) samlar många olika metoder som inte ingår i den traditionella vården. För att bota cancer så krävs godkända läkemedel, men vissa cancerpatienter söker dock upp alternativmedicin för att påverka sitt välbefinnande positivt.

Allmän screening av cancersjukdomar

Screeningprogram används för att identifiera cancer tidigt för att ge bättre överlevnad. De nationella screeningprogrammen inkluderar bröstcancer, livmoderhalscancer och på somliga ställen tjock- och ändtarmscancer.

Barn utan sjukdomsgen?

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) är då ett embryo testas för genetiska sjukdomar innan insättning i livmodern. Ungefär 400 barn har fötts via PGD i Sverige.

Cancerkännetecken

För tjugo år sedan publicerades en artikel kallad ”The hallmarks of cancer” där två amerikanska cancerforskare, Douglas Hanahan och Robert Weinberg, listade sex olika karakteristiska egenskaper som kännetecknar cancer. Här går vi igenom dem.

Medicinsk cannabis - potentiellt cancerläkemedel?

Cannabis ingår i hasch, marijuana och hampaolja. Cannabis är den vanligaste typen av narkotika i Sverige, men har även visat sig vara smärtlindrande vid kronisk smärta.

Angiogenes - nya blodkärl bildas

Angiogenes är processen där nya blodkärl bildas från redan existerande blodkärl.

Cellcykeln - när en cell blir två

Cellcykeln är processen där en cell kopieras till två identiska dotterceller. Cancer kan utvecklas vid störd celldelning.

Telomerer - stamceller, cancer och livslängd

Ändarna av kromosomerna utgörs av en specifik repetitiv DNA-sekvens som kallas för telomerer vilka är viktiga vid cancerutveckling.

Förbättra cancerdiagnoser med AI

Artificiell intelligens kan assistera läkare med att ställa diagnos av olika cancersjukdomar.

p53 - genomets beskyddare

p53 är cellens bromskloss och skyddar oss mot cancer. Men vid nästan hälften av alla cancrar är den muterad och gynnar cancercellernas fortsatta överlevnad.

Hur påverkas livskvaliteten i samband med behandling?

KI-professorn Yvonne Brandberg berättar om sina studier kring cancerpatienters livskvalitet i samband med behandling.

Undvik cancer - 10 rekommendationer

WHO har sammanställt rekommendationer för hur du kan undvika cancer.

Myc främjar cancercelltillväxt

Myc är en onkogen som normalt sett har viktiga funktioner kring celltillväxt men som vid förändring kan leda till cancer.

Metastasering - så funkar det

Cancerceller som brutit sig loss från tumören och sprider sig till en annan del av kroppen för att bilda en ny dottertumör är en komplex och riskfylld process för cancercellerna. Här förklarar vi denna process.

Hur stänger man av en gen?

Lär dig mer om siRNA och hur det fungerar här.

Historien bakom cancer till dagens upptäckter

Här går vi igenom cancerhistorien och viktiga fynd inom cancerforskning över de senaste 200 åren.

DNA - Dubbelhelixen, Nobelpris och konflikten

Läs mer om Rosalind Franklin och hennes upptäckter kring DNA-molekylen.