Hantera cancer i familjen

Cancer i familjen präglas av svåra situationer och konversationer. Vi ger dig tips och råd som kan hjälpa dig och din familj i en svår situation.

Familj ute och vandrar


Artikeln är framtagen i samarbete med War On Cancer.
Ladda ner appen War On Cancer och bli del av ett globalt community idag.

Ladda ner

När någon i familjen får cancer påverkar det hela familjen. Man hamnar i en ny verklighet som präglas av svåra situationer och konversationer. I denna artikel går vi igenom några av dessa så att det blir lättare för dig att hantera dem.

Jobba tillsammans

Att bilda familj och uppfostra barn är inte lätt. Alla har sitt eget sätt och filosofi kring barnuppfostran. Som en bra partner och förälder vill man gärna kunna tillgodose familjens olika behov och önskningar så att alla mår bra.

Men om ena föräldern är sjuk i cancer, oroar sig många föräldrar för hur det kommer påverka barnen. Därför är det viktigt att du och din partner jobbar tillsammans för att skapa en positiv och trygg miljö för era barn.  

Hur ska man prata med sina barn om cancer?

Att prata om cancer med sina barn är inte lätt. Cancer är ett jobbigt ämne. Fundera tillsammans över hur ni ska prata med era barn om det och hur ni ens tar upp ämnet. Några saker ni kan tänka på:

  • Om ni har mer än ett barn, kommer ni att prata med dem individuellt eller alla tillsammans?
  • Tänk på hur ni närmar er ämnet och vilket språk och tonläge ni använder.
  • Kommer samtalet ske hemma eller på en neutral plats utanför hemmet?
  • Observera hur era barn reagerar och anpassa ert beteende så att de känner sig mindre stressade.
  • Var redo på att svara på frågor.

Hur ni väljer att prata om cancer med era barn är högst individuellt. Ni kanske måste använda er av olika strategier för respektive barn. Endast ni som föräldrar vet hur era barn fungerar.

Var närvarande

Det är alltid viktigt att vara en närvarande förälder, oavsett om cancer är en del av familjen eller inte. Var lyhörd och se till att barnen känner sig uppskattade. Om sjukdomen tar för stor plats finns det en risk att dina barn känner skuld och utanförskap. 

Att vara en närvarande förälder innebär också att bete sig som vanligt i hemmet. Försök att behålla era rutiner och bete er som ni alltid har gjort i så stor utsträckning det går. 

Ge ditt barn andrum

Om ditt stänger ut dig och slutar prata behöver det inte betyda att du gjort något fel. Barn behöver ibland egentid för att kunna bearbeta sina känslor. Ge ditt barn lite andrum. 

Dock är det viktigt att detta inte får pågå alltför länge. Det finns en risk att ditt barn gräver sig djupare ner i sina tankar och det blir då svårare att ta sig ur. 

För att motverka detta bör du stegvis närma dig ditt barn. Hjälp de att bryta barriären genom att ställa enkla frågor. När de känner sig trygga och bekväma kommer de sakta men säkert komma tillbaka.

Var tydlig 

Är det du som är sjuk i cancer kan det vara jobbigt att se din partner eller föräldrar må dåligt och ha skuldkänslor för att de inte kan göra något åt sjukdomen. De kanske börjar överkompensera genom att skämma bort dig eftersom de tror att det är det du vill ha.

Alla personer med en cancerdiagnos har olika behov och hanterar sjukdomen på sitt eget sätt. Du kanske inte vill bli bortskämd av din partner; du mår bättre av att vara självständig. Oavsett vilka behov du har och hur du väljer att hantera sjukdomen så är det viktigt att du berättar det för dina närstående. Det är ditt sätt att hantera en jobbig period.

Öppen kommunikation och ömsesidig förståelse är viktigt, särskilt om cancer är en del av livet.

Du väljer själv när du vill berätta

Cancer väcker många starka känslor, framför allt om cancerbeskedet har en dålig prognos. Kanske påverkar cancerdiagnosen din mentala hälsa på ett sätt du inte var förberedd på. Du kanske blir deprimerad, bryter ihop, känner dig förlamad eller blir orolig för hur din familj kommer att reagera på att du är sjuk.

Innan du väljer att berätta för din familj är det viktigt att du har hunnit bearbetat dina egna känslor och tankar. Du behöver inte berätta för dem omedelbart. Det kan vara överväldigande att behöva hantera dina egna och din familjs känslor samtidigt. Endast när du känner dig trygg med att öppna upp och möta deras reaktioner ska du berätta. 

Ta hjälp av andra med War On Cancer

Att prata med någon som går eller har gått igenom det du går igenom kan vara till stor hjälp. Bara att kunna relatera till någon kan kännas lugnande. War On Cancer är appen för alla som är påverkade av cancer. Vare sig du är sjuk i cancer eller är närstående kan du komma i kontakt och lära dig från andra i liknande situation om hur man kan prata om cancer i sina familjer.

Ladda ner appen War On Cancer och bli del av ett globalt community idag.

Ladda ner