Alternativmedicin vid cancer?

Alternativmedicin eller komplementär- och alternativmedicin (KAM) samlar många olika metoder som inte ingår i den traditionella vården. För att bota cancer så krävs antingen operation, cytostatika, strålbehandling, hormonell eller målsökande behandling. Vissa cancerpatienter söker dock upp alternativmedicin för att påverka sitt välbefinnande positivt.

Sofia Henriksson, Doktor i onkologi
Senast uppdaterad 3 juni 2021


Bruna glasflaskor med medicinKomplementär- och alternativmedicin (KAM) samlar flertalet olika metoder som inte har utvärderats vetenskapligt varken på säkerhetsnivå eller gällande effektivitet. Alternativ behandling är ofta knutet till olika kulturen och trosföreställningar. Personer som bedriver alternativ behandling har oftast ingen svensk yrkeslegitimation och behöver därför inte rätta sig efter Hälso- och sjukvårdslagen eller Socialstyrelsens kontroll, vilket medicinsk vårdpersonal måste göra. Enligt Patientsäkerhetslagen så får inte vårdpersonal erbjuda alternativ medicin som cancerbehandling, utan kan då bli varnade eller förlora sin legitimation. Här kan du läsa mer om alternativmedicin och cancer. 

Bakgrund

Generellt sett kan KAM delas in i fem breda kategorier:    

  1. Metoder där kroppen och själen påverkas som vid yoga, qigong och dans
  2. Biologiska terapier där preparat från naturen används, såsom kosttillskott eller naturpreparat
  3. Manuella metoder som inkluderar massage, naprapati eller kiropraktik
  4. Metoder där kroppen antas ha ett energifält som kan förändras via beröring (reiki, healing eller chakra)
  5. Ej västerländsk medicin utan traditionell kinesisk, ayurvedisk eller antroposofisk medicin
Person får akupunktur

Akupunktur

Det finns många olika typer av alternativmedicin där biologiska terapier även inkluderar vitaminer, antioxidanter och mineraler vid cancer. Det är viktigt att förstå att alla naturprodukter kan ge upphov till biverkningar efter stora mängder, regelbunden behandling under lång tid eller vid användning av okända naturprodukter. Somliga former av KAM kan användas tillsammans med den medicinska vården såsom akupunktur, kiropraktik, naprapati eller taktil massage. Individer vill ofta bruka KAM för att hantera symptom och smärta från cancern eller behandlingen samt för att känna sig delaktiga i behandlingen. De flesta som använder sig av KAM fokuserar oftast på meditation, yoga, qigong eller olika typer av massage. Akupunktur är också en vanlig metod som används för att lätta smärta kring cancersjukdom och behandlingen.

Negativa effekter på cytostatika

Många biologiska terapier kan påverka effektiviteten av cytostatika. Ett sådant exempel är grapefruktjuice, vilket din läkare ibland avråder dig från att dricka beroende på din behandling. Naturpreparat som ginko, grönt te,  johannesört och valeriana har alla en negativ effekt på många olika typer av cytostatika. Det är därför viktigt att diskutera med vården om du intar ovannämnda produkter. 

Antioxidanter

Antioxidanter finns i frukt och grönsaker, men kan även intas som kosttillskott. Via kosten så går det i princip inte att få för mycket antioxidanter, medan användning av kosttillskott ger oklar effekt. Antioxidanter skyddar kroppen från fria radikaler, men dessa uppstår även vid strålning och vid viss cytostatikabehandling. De fria radikalerna attackerar cancerceller, men även normala celler, vilket leder till biverkningar av cancerbehandlingen. I teorin kan antioxidanter skydda de normala cellerna men även minska cancerbehandlingens effektivitet. Innan du börjar ta antioxidanter så är det viktigt att diskutera med din läkare som kan bedöma just din cancer och behandling.

Bemöta alternativmedicin

Det är viktigt att hitta kunskap, fatta välgrundade beslut och förstå att det inte finns någon alternativ medicin som kan bota en cancersjukdom. För ökad patientsäkerhet krävs mer kunskap och forskning kring alternativmedicin samt att ämnet inkluderas i vårdpersonalens utbildningar.