Tips för att hantera rädslan för det okända

En cancerdiagnos får oss att tänka på livet och döden på ett sätt som vi aldrig gjort förut. Vi vet att livet har en början och ett slut. Få tänker på döden på ett djupare plan, vi vet bara att den finns där någonstans.

Fem vänner umgås

Rädslan för det okända ska inte hindra dig från att göra det du tycker om.


Artikeln är framtagen i samarbete med War On Cancer.

Ladda ner appen War On Cancer och bli del av ett globalt community idag.

Ladda ner

När vi plötsligt får en cancerdiagnos blir allt mer närvarande, inklusive döden. Vi översvämmas av tankar och känslor, ställer frågor som vi inte behövt ställa tidigare. Vad händer med barnen? Hur pratar man om livet och döden med dem? Kommer min partner att lämna mig? Kan cancern komma tillbaka efter att jag blivit friskförklarad? Rädsla och oro kan infinna sig eftersom detta är outforskad mark och för att vi inte har kontroll över situationen. 

Människan vill gärna ha kontroll över sitt liv. När vi har kontroll känner vi oss trygga; vi slipper oönskade överraskningar som kan skapa oro och rädsla. Men det finns saker du kan göra som underlättar hur du hanterar rädslan för det okända.

Här följer några tips.

Sömn och kost

En god natts sömn och en näringsrik och varierad kost är en grundläggande förutsättning för ditt allmänna välmående. Dålig sömn och kost tär på kroppen och kan göra dig mer känslig för stress och ångest. Ta kontroll över din vardag genom att planera och skapa rutiner, till exempel att du äter och lägger dig vid fasta tider eller gör en veckoplan för vad du ska äta. Då slipper du oönskade överraskningar. 

Uppmärksamma nuet

Existentiella frågor som rör livet och döden kan väcka svåra tankar och känslor. När du funderar över livet kan du istället försöka styra om dina reflektioner till något som du uppskattar. Det kan låta svårt men ett tips är att uppmärksamma allt du har och går igenom just nu. 

Visualisera dina rädslor

Att bli stressad eller orolig är vanliga reaktioner när man känner rädsla för det okända. Men om detta går för långt kan det leda till depression. Då är det lätt hänt att man isolerar sig och vänder sig inåt. För att motverka detta kan du skriva ner de saker du är rädd för. Var uppmärksam på dina tankar, känslor och kropp när du skriver ner dina rädslor. När vi känner oss stressade eller oroliga gör vi olika saker för att undvika de känslorna. Att visualisera det du är rädd för genom att skriva ner dem på papper, exponeras du istället för dem. Vad känner och tänker du på när du tittar på det du skrivit ner?

Gör det du brukar undvika

När vi är rädda för något undviker vi att göra sakerna som ger upphov till rädslan. Fundera på vad du är rädd för och vilka saker du skulle vilja göra men inte gör på grund av rädslan. Ett tips är att göra dessa saker ändå. När du gör saker som du vanligtvis undviker – på grund av rädsla – bygger du upp ett självförtroende och känner stolthet. När du känner dig stolt över att ha uppnått något blir det lättare att utsätta dig för det som gör dig rädd.

Träffa andra

Att få utbyta erfarenheter med andra personer som är i en liknande situation som du kan vara den bästa hjälpen du kan få när du går igenom cancer. Vetskapen om att du inte är ensam och kan känna samhörighet med andra personer kan vara betryggande. Du kan komma i kontakt med andra genom patientföreningar eller gratisappen War On Cancer. Med War On Cancer-appen kan du som är sjuk i cancer eller närstående komma i kontakt med andra personer som går igenom det du går igenom. Du kan läsa om någon annans cancerresa, lära dig om vad som fungerar för dem och utbyta erfarenheter. Genom att prata med andra hjälper du inte bara dig själv, du hjälper också andra människor som går igenom en svår period.

Ladda ner appen War On Cancer och bli del av ett globalt community idag.

Ladda ner