Hur upptäcker man cancer?

Misstänker din läkare att du har cancer kan du få gå igenom en rad olika undersökningar och utredningar för att påvisa eller utesluta cancer. Det finns olika metoder för att diagnostisera cancer och vilken metod som är bäst beror på vilken cancerform det rör sig om.


Visar du symtom på cancer kan du behöva genomgå utredningar och undersökningar för att fastslå om det rör sig om cancer eller något annat. Det finns olika metoder för att diagnostisera cancer beroende på vilken form det rör sig om. Nedan kan du läsa om vanliga metoder som används för att upptäcka cancer.

Labbtester

För låga eller höga halter av ett ämne i kroppen kan tyda på cancer. Labbtester utförs på kroppsvätskor som blod och urin, och då mäter man halterna av ett specifikt ämne. Ett exempel är PSA-prov för män vid misstanke om prostatacancer.

Biopsi

Vid biopsi tar läkaren ett vävnads prov som sedan undersöks i ett mikroskop av en patolog. Patologen kan se om det finns cancerceller och olika markörer för cancer i vävnadsprovet. 

Ett vävnadsprov kan tas på olika sätt. Antingen skär man bort en liten bit vävnad med en kniv eller så suger man ut celler med en ihålig nål. Vid en prostataundersökning kan man ta ett vävnadsprov  i samband med en ultraljudsundersökning via ändtarmen. 

Avbildningstekniker

En läkare kan använda sig av olika avbildningstekniker för att skapa en bild av kroppens insida. På så sätt kan man upptäcka tumörer. Följande avbildningstekniker använder sjukvården för att se inuti kroppen:

Datortomografi (CT röntgen)

En röntgenmaskin tar en serie bilder på dina organ från olika vinklar. Bilderna används för att skapa en 3D-bild av kroppens insida. Med datortomografi kan man påvisa tumörer och var på kroppen de finns. 

En röntgenmaskin ser ut som en stor ring. Du förs in genom ringen liggandes på en brits samtidigt som du strålas med röntgenstrålar. Undersökningar tar cirka 15 minuter och gör inte ont. 

Magnetisk resonanstomografi (MRI)

Med hjälp av en stark magnet och radiovågor kan läkaren avbilda insidan av din kropp. Bilderna är så pass detaljerade att läkaren kan urskilja tumörer från frisk vävnad. När du undersöks med MRI ligger du på en brits  och förs in i en cylinderformad MRI-maskin som tar bilder.

Skelettskintigrafi

För att påvisa tumörer i skelettet gör man en skelettskintigrafi. Då sprutar läkaren in en liten mängd radioaktivt ämne i armvecket eller handryggen som sedan tas upp av skelettet. Med hjälp av en gammakamera kan läkaren ta bilder på skelettet för att se om det finns en tumör eller inte.

Positronemissionstomografi (PET)

PET-kameraundersökning är en metod för att påvisa eller utesluta förekomsten av tumörer inuti kroppen. Man kan även undersöka ämnesomsättningen i de olika organen. 

Vid en PET-kameraundersökning sprutar läkaren in en liten mängd radioaktivt glukos. Då cancerceller växer snabbare och har högre ämnesomsättning än friska celler, tar cancercellerna upp mer glukos. Ansamlingen av radioaktivt glukos i cancercellerna kan fångas på bild med en PET-kamera.