Kliniska studier

Vid kliniska studier utvärderar man läkemedelskandidater och nya behandlingsmetoder på en större grupp människor. Kliniska studier är en lång process som tar många år för att säkerställa att läkemedlet eller behandlingen har en tillräckligt god effekt med så få biverkningar som möjligt.

Läkare pratar med en patient


Artikeln är framtagen i samarbete med War On Cancer.

Ladda ner appen War On Cancer och bli en del av ett globalt community idag.

Ladda ner

 

Kliniska studier, även kallad kliniska prövningar, är medicinska studier där man undersöker effekten av ett nytt läkemedel eller behandlingsmetod på människor. Nya behandlingsmetoder kan bland annat inkludera kirurgiska ingrepp, psykologisk behandling, diet och medicintekniska produkter såsom pacemakers och inhalatorer.

Kliniska studier är en förutsättning för att forskare ska kunna ta fram nya och mer effektiva läkemedel och behandlingar med så få biverkningar som möjligt.

Fyra olika faser

Att utveckla ett nytt läkemedel är en lång och dyr process. Det tar mer än tio år och kostar flera miljarder kronor. Till en början testas olika ämnen i ett forskningslaboratorium på celler. Därefter måste de genomgå studier på djur innan man påbörjar kliniska studier. En klinisk studie består av fyra olika faser, fas 1-4.

Fas 1

I denna fas testar man läkemedelskandidaten på ett fåtal friska människor. Syftet med fas 1 är att undersöka om läkemedlet tolereras av människor och för att få en indikation om lämplig dos.

Fas 2

Fas 2-studier görs på en liten grupp patienter som läkemedlet är avsedd att behandla. Syftet med fas 2 är att ta reda på om läkemedlet har någon positiv effekt och eventuella biverkningar. Försökspersonerna får inte äta andra läkemedel. Vid fas 2 kan man dela upp gruppen i två mindre grupper, där ena gruppen får läkemedlet och den andra gruppen får placebo.

Fas 3

I fas 3 undersöker man läkemedlets effekt och säkerhet på en större och mer varierad grupp människor. Under denna fas kan man även jämföra läkemedelskandidaten med existerande läkemedel. Finns inga existerande läkemedel jämför man med placebo.

Fas 4

Fas 4 kan påbörjas efter att läkemedlet godkänts. Då fortsätter man att undersöka läkemedlets effekt och biverkningar på längre sikt. Vissa biverkningar upptäcker man inte förrän fler patienter tagit läkemedlet under en lång period. 

Att delta i en klinisk studie

Personer som deltar i en klinisk studie kallas för försökspersoner. Man delar in försökspersoner i två grupper: personer som har en diagnos och personer som inte har en diagnos.

De som ansvarar för den kliniska studier kan rekrytera deltagare genom annonsering eller genom att informera patientföreningar, sjukhus och apotek. Patienter kan även få information från sin läkare. Innan du blir godkänd som försöksperson måste du genomgå en screeningprocess och ge ditt samtycke. De ansvariga för studien är skyldiga att ge dig tillräckligt med information om studien så att du ska kunna göra ett informerat val.

Att delta i kliniska studier är frivilligt, och du kan när som helst välja att avsluta ditt medverkande utan att behöva motivera det. 

Varför ska du delta?

Det kan finnas många olika anledningar till varför man väljer att delta i en klinisk studie. En del gör det för att deras pågående behandling inte har hjälp dem. Andra gör det för att det inte finns någon behandling för deras sjukdom eller för att de vill hjälpa forskarna att förstå sjukdomen bättre. Vissa studier är utformade så att friska personer kan hitta nya sätt att förebygga en sjukdom som förekommer inom familjen. 

 

Ladda ner appen War On Cancer och bli en del av ett globalt community idag.

Ladda ner