✕ Stäng

Oktober: Bröstcancermånaden!

Så vet du om knölen är cancer

Har du upptäckt en knöl någonstans på kroppen?

Vård i livets slutskede

När en patient med cancer inte kan få ytterligare behandling beskrivs sjukdomen som obotlig. Då kan palliativ vård eller ett hospice vara alternativ för att lindra och sköta en döende patient.

Gilla oss och få...

...de viktigaste hälsonyheterna direkt i ditt Facebookflöde

Cancerkompisar.se - där anhöriga möts

Alexandra och Inga-Lill Lellky grundade en hemsida kallad Cancerkompisar.se för anhörigstöd. Läs mer om den här.

Cancer och fertilitet

En mycket betydande biverkning efter cancerbehandling är infertilitet. Din läkare ska informera dig om din fertilitet kommer att påverkas av behandlingarna för att på bästa sätt motverka ofrivillig barnlöshet.

Övervikt och cancer - hur kopplas de samman?

Cancerfonden har släppt sin årliga rapport där övervikt och brist på fysisk aktivitet lyfts som stora bidragande faktorer till utveckling av cancer.

Hoppande gener driver på cancertillväxten

Forskare har identifierat 129 gener som ”hoppar” till andra delar i arvsmassan och aktiverar närliggande gener som driver på cancertillväxten, visar forskning Washingtons universitet i USA. De nya rönen ökar forskarnas förståelse för cancerutveckling och ger hopp om att hitta nya sätt att stoppa cancer.

Fler barn överlever cancer

Överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85%, visar ny statistik från Barncancerfonden. Den ökade forskningen har lett till att vi idag förstår cancer bättre och kan utveckla verktyg för att mer effektivt upptäcka och behandla cancer.

Hur utvecklas en ny behandling för bröstcancer?

Thomas Helleday, professor vid Karolinska Institutet, berättar om utvecklingen av PARP-hämmare vilka används som bröstcancerbehandling.

CRISPR/Cas9-tekniken - ny möjlighet för att behandla cancer?

CRISPR/Cas9 är en ny metod som ökar vår möjlighet att redigera vår egen DNA-sekvens.

Barncancerfonden siktar mot att utrota barncancer

Forskaren Sofia Henriksson träffade Barncancerfondens forskningssamordnare, Anders Höglund, för att prata om deras arbete med att utrota barncancer.

4 ovanliga cancerformer

Det finns över 200 olika cancerformer. Här går vi igenom 4 mycket sällsynta cancerformer som du kanske aldrig hört talas om.

Tre prioriteringar för ett bättre liv för cancerpatienter

Margareta Haag: "Våra viktigaste prioriterade frågor är cancerprevention, rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter."

Varför har vi inte botat cancer än?

Artikel Trots alla hundratals miljarder kronor som lagts ner på cancerforskning och behandling, har vi fortfarande inte botat cancer än. Vår medicinska redaktör och tillika före detta cancerforskaren Dudi Warsito berättar varför.

Olika typer av cytostatika

I Sverige används cirka 60 olika cytostatika för att behandla cancer. Dessa kan ha sitt ursprung i naturen, exempelvis från idegran, eller så är de baserade på konstgjorda ämnen som omvandlats till läkemedel.

Vad är cancer?

Cancer är ett samlingsnamn för många olika cancersjukdomar där genetiska förändringar gör att cellerna ohämmat delar på sig och bildar en tumör.

Cancersjukdomar

Det finns över 200 cancersjukdomar som kan drabba oss människor.

Vad orsakar cancer?

Din livsstil och yttre omständigheter påverkar

Vanliga symptom och sjukdomstecken vid cancer

Knöl, trötthet och viktnedgång kan avslöja cancern.

Cancerdrabbad - vad händer med ekonomin?

Att få cancer drabbar alla aspekter i ditt liv. Utöver den fysiska och psykiska kampen, så krävs även mer praktiskt stöd där ekonomin är en stor faktor. Här kan du läsa om olika typer av ekonomisk hjälp som kan ges vid cancer.