✕ Stäng

Hoppande gener driver på cancertillväxten

Forskare har identifierat 129 gener som ”hoppar” till andra delar i arvsmassan och aktiverar närliggande gener som driver på cancertillväxten, visar forskning Washingtons universitet i USA. De nya rönen ökar forskarnas förståelse för cancerutveckling och ger hopp om att hitta nya sätt att stoppa cancer.

Quiz: Melanom

13 maj till 17 maj 2019 är det Euromelanoma week. Passa på att testa dina kunskaper om malignt melanom.

Quiz - Hur mycket vet du om cancer?

Testa dina kunskaper med vårt quiz.

Gilla oss och få...

...de viktigaste hälsonyheterna direkt i ditt Facebookflöde

Så vet du om knölen är cancer

Har du upptäckt en knöl någonstans på kroppen?

Fler barn överlever cancer

Överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85%, visar ny statistik från Barncancerfonden. Den ökade forskningen har lett till att vi idag förstår cancer bättre och kan utveckla verktyg för att mer effektivt upptäcka och behandla cancer.

Träning som komplement i cancervården?

Forskning från Uppsala universitet visar att träning kan motverka orkeslöshet och öka livskvalitet.

Ett blodtest kan upptäcka 8 cancerformer

Förhoppningen är att testet ska bli del av rutin screeningverksamhet för tidig upptäckt av cancer, innan patienten märker symptom.

Upptäckt: mekanismer bakom viruscancer ger hopp

Resultaten ger hopp om nya behandlingsmetoder mot viruset som orsakar omkring 3 procent av alla cancerfall.

Var femte cancerpatient lever med PTSD

Forskare bakom studien vill uppmärksamma tidig upptäckt, övervakning och behandling av PTSD bland canceröverlevare.

Barncancerfonden siktar mot att utrota barncancer

Artikel Forskaren Sofia Henriksson träffade Barncancerfondens forskningssamordnare, Anders Höglund, för att prata om deras arbete med att utrota barncancer.

5 fakta om melanom

Denna vecka är det Euromelanoma week. Här listar vi fem fakta om melanom .

4 ovanliga cancerformer

Det finns över 200 olika cancerformer. Här går vi igenom 4 mycket sällsynta cancerformer som du kanske aldrig hört talas om.

Tre prioriteringar för ett bättre liv för cancerpatienter

Margareta Haag: "Våra viktigaste prioriterade frågor är cancerprevention, rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter."

Varför har vi inte botat cancer än?

Trots alla hundratals miljarder kronor som lagts ner på cancerforskning och behandling, har vi fortfarande inte botat cancer än. Vår medicinska redaktör och tillika före detta cancerforskaren Dudi Warsito berättar varför.

Cancerpatienter får sällan behandling mot depression

Trots att depression är vanligt hos de som behandlas för cancer så får de flesta ingen behandling för det. Det visar en studie som presenteras i Lancet Psychiatry som Läkartidningen tagit del av.

Cytostatika

Cytostatika, även kallat kemoterapi eller cellgifter, kan bota, lindra och förebygga återfall av cancer.

Vad är cancer?

Cancer är ett samlingsnamn för olika cancersjukdomar där genetiska förändringar gör att cellerna ohämmat delar på sig och bildar en tumör.

Symptom och sjukdomstecken

Knöl, trötthet och viktnedgång kan avslöja cancern.

Hormonterapi

Effektiv vid bröst- och prostatacancer

Immunterapi

En behandlingsform under utveckling med lovande resultat

Behandlingar vid cancer

Behandlingarna ser olika ut beroende på cancerform.