✕ Stäng

Träning som komplement i cancervården?

Forskning från Uppsala universitet visar att träning kan motverka orkeslöshet och öka livskvalitet.

Så vet du om knölen är cancer

Har du upptäckt en knöl någonstans på kroppen?

Ett blodtest kan upptäcka 8 cancerformer

Förhoppningen är att testet ska bli del av rutin screeningverksamhet för tidig upptäckt av cancer, innan patienten märker symptom.

Gilla oss och få...

...de viktigaste hälsonyheterna direkt i ditt Facebookflöde

Upptäckt: mekanismer bakom viruscancer ger hopp

Resultaten ger hopp om nya behandlingsmetoder mot viruset som orsakar omkring 3 procent av alla cancerfall.

Var femte cancerpatient lever med PTSD

Forskare bakom studien vill uppmärksamma tidig upptäckt, övervakning och behandling av PTSD bland canceröverlevare.

Föräldrar hjälps av internet-KBT när barn får cancer

Ett speciellt utformat KBT-program på nätet hjälper föräldrar med posttraumatisk stress.

Glöm inte använda tandtråd – det kan skydda mot cancer

En nyligen publicerad studie från USA kopplar tandköttsinfektioner och -sjukdomar till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor.

Cancerpatienter får sällan behandling mot depression

Trots att depression är vanligt hos de som behandlas för cancer så får de flesta ingen behandling för det. Det visar en studie som presenteras i Lancet Psychiatry som Läkartidningen tagit del av.

Hur du undviker den farliga akrylamiden

Akrylamid är ett ämne som kan vara cancerogent och som finns i många av våra dagliga livsmedel.

Vad är cancer?

Cancer är ett samlingsnamn för olika cancersjukdomar där genetiska förändringar gör att cellerna ohämmat delar på sig och bildar en tumör.

Symptom och sjukdomstecken

Knöl, trötthet och viktnedgång kan avslöja cancern.

Cytostatika

Cytostatika, även kallat kemoterapi eller cellgifter, kan bota, lindra och förebygga återfall av cancer.

Hormonterapi

Effektiv vid bröst- och prostatacancer

Immunterapi

En behandlingsform under utveckling med lovande resultat

Behandlingar vid cancer

Behandlingarna ser olika ut beroende på cancerform.