✕ Stäng

Många cancerpatienter glömmer munhälsan under sjukperioden

Daglig rengöring kan vara avgörande.

Så vet du om knölen är cancer

Har du upptäckt en knöl någonstans på kroppen?

Vård i livets slutskede

När en patient med cancer inte kan få ytterligare behandling beskrivs sjukdomen som obotlig. Då kan palliativ vård eller ett hospice vara alternativ för att lindra och sköta en döende patient.

Gilla oss och få...

...de viktigaste hälsonyheterna direkt i ditt Facebookflöde

Susanne Schlisio - arbetat med en Nobelpristagare

Susanne Schlisio, gruppledare vid Karolinska Institutet, jobbade tidigare i William G. Kaelins forskargrupp, årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin.

Cancerkompisar.se - där anhöriga möts

Alexandra och Inga-Lill Lellky grundade en hemsida kallad Cancerkompisar.se för anhörigstöd. Läs mer om den här.

Cancer och fertilitet

En mycket betydande biverkning efter cancerbehandling är infertilitet. Din läkare ska informera dig om din fertilitet kommer att påverkas av behandlingarna för att på bästa sätt motverka ofrivillig barnlöshet.

Övervikt och cancer - hur kopplas de samman?

Cancerfonden har släppt sin årliga rapport där övervikt och brist på fysisk aktivitet lyfts som stora bidragande faktorer till utveckling av cancer.

Hoppande gener driver på cancertillväxten

Forskare har identifierat 129 gener som ”hoppar” till andra delar i arvsmassan och aktiverar närliggande gener som driver på cancertillväxten.

Henrietta Lacks - stulna celler och forskning

Henrietta Lacks cancerceller har räddat liv, utan hennes godkännande eller vetskap.

DNA - Dubbelhelixen, Nobelpris och konflikten

Läs mer om Rosalind Franklin och hennes upptäckter kring DNA-molekylen.

Cancerutveckling och cytostatikaresistens - ett samspel mellan tumören och dess omgivning

Cancertumörens omgivande miljö hjälper tumören att växa och skyddar den mot cytostatika.

Historien bakom cancer till dagens upptäckter

Här går vi igenom cancerhistorien och viktiga fynd inom cancerforskning över de senaste 200 åren.

November: Prostatacancermånaden!

November är årets prostatacancermånad. Vi har samlat fakta, artiklar och nyheter kring sjukdomen. Läs mer om prostatacancer här.

Hur utvecklas en ny behandling för bröstcancer?

Thomas Helleday, professor vid Karolinska Institutet, berättar om utvecklingen av PARP-hämmare vilka används som bröstcancerbehandling.

Olika typer av cytostatika

I Sverige används cirka 60 olika cytostatika för att behandla cancer. Dessa kan ha sitt ursprung i naturen, exempelvis från idegran, eller så är de baserade på konstgjorda ämnen som omvandlats till läkemedel.

Vad är cancer?

Cancer är ett samlingsnamn för många olika cancersjukdomar där genetiska förändringar gör att cellerna ohämmat delar på sig och bildar en tumör.

Cancersjukdomar

Det finns över 200 cancersjukdomar som kan drabba oss människor.

Cancerdrabbad - vad händer med ekonomin?

Efter en cancerdiagnos så krävs även mer praktiskt stöd där ekonomin är en stor faktor. Här kan du läsa om olika typer av ekonomisk hjälp som kan ges vid cancer.

Vad orsakar cancer?

Din livsstil och yttre omständigheter påverkar.

Vanliga symptom och sjukdomstecken vid cancer

Knöl, trötthet och viktnedgång kan avslöja cancern.