✕ Stäng

Susanne Schlisio - arbetat med en Nobelpristagare

Susanne Schlisio, gruppledare vid Karolinska Institutet, jobbade tidigare i William G. Kaelins forskargrupp, årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin.

Så vet du om knölen är cancer

Har du upptäckt en knöl någonstans på kroppen?

Vård i livets slutskede

När en patient med cancer inte kan få ytterligare behandling beskrivs sjukdomen som obotlig. Då kan palliativ vård eller ett hospice vara alternativ för att lindra och sköta en döende patient.

Gilla oss och få...

...de viktigaste hälsonyheterna direkt i ditt Facebookflöde

Cancerkompisar.se - där anhöriga möts

Alexandra och Inga-Lill Lellky grundade en hemsida kallad Cancerkompisar.se för anhörigstöd. Läs mer om den här.

Cancer och fertilitet

En mycket betydande biverkning efter cancerbehandling är infertilitet. Din läkare ska informera dig om din fertilitet kommer att påverkas av behandlingarna för att på bästa sätt motverka ofrivillig barnlöshet.

Övervikt och cancer - hur kopplas de samman?

Cancerfonden har släppt sin årliga rapport där övervikt och brist på fysisk aktivitet lyfts som stora bidragande faktorer till utveckling av cancer.

Hoppande gener driver på cancertillväxten

Forskare har identifierat 129 gener som ”hoppar” till andra delar i arvsmassan och aktiverar närliggande gener som driver på cancertillväxten.

Fler barn överlever cancer

Överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85%, visar ny statistik från Barncancerfonden. Den ökade forskningen har lett till att vi idag förstår cancer bättre och kan utveckla verktyg för att mer effektivt upptäcka och behandla cancer.

Undvik cancer - 10 rekommendationer

WHO har sammanställt rekommendationer för hur en person kan undvika cancer.

Hur påverkas livskvaliteten i samband med behandling?

KI-professorn Yvonne Brandberg berättar om sina studier kring cancerpatienters livskvalitet i samband med behandling.

p53 - genomets beskyddare

p53 är cellens bromskloss och skyddar oss mot cancer. Men vid nästan hälften av alla cancrar är den muterad och gynnar cancercellernas fortsatta överlevnad.

Förbättra cancerdiagnoser med AI

Artificiell intelligens kan assistera läkare med att ställa diagnos av olika cancersjukdomar.

Telomerer - stamceller, cancer och livslängd

Ändarna av kromosomerna utgörs av en specifik repetitiv DNA-sekvens som kallas för telomerer vilka är viktiga vid cancerutveckling.

Cellcykeln - när en cell blir två

Cellcykeln är processen där en cell kopieras till två identiska dotterceller. Cancer kan utvecklas vid störd celldelning.

Olika typer av cytostatika

I Sverige används cirka 60 olika cytostatika för att behandla cancer. Dessa kan ha sitt ursprung i naturen, exempelvis från idegran, eller så är de baserade på konstgjorda ämnen som omvandlats till läkemedel.

Vad är cancer?

Cancer är ett samlingsnamn för många olika cancersjukdomar där genetiska förändringar gör att cellerna ohämmat delar på sig och bildar en tumör.

Cancersjukdomar

Det finns över 200 cancersjukdomar som kan drabba oss människor.

Cancerdrabbad - vad händer med ekonomin?

Efter en cancerdiagnos så krävs även mer praktiskt stöd där ekonomin är en stor faktor. Här kan du läsa om olika typer av ekonomisk hjälp som kan ges vid cancer.

Vad orsakar cancer?

Din livsstil och yttre omständigheter påverkar.

Vanliga symptom och sjukdomstecken vid cancer

Knöl, trötthet och viktnedgång kan avslöja cancern.