Test: Kan födelsemärket vara cancer?

Hudcancer är lättare att behandla om det upptäcks tidigt. Ta testet för att ta reda på om ditt födelsemärke eller leverfläck ser misstänksamt ut och bör undersökas av en läkare.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 3 juni 2021


Fråga 1 av 8
Har du kombinationen ljus hy, blå ögon och ljust hår?