✕ Stäng

Behandla barn med cancer

När barn behandlas för cancer tar man särskild hänsyn till att barnet ju ska leva ett långt och friskt liv efter behandlingen. Det innebär att man försöker så mycket som möjligt att undvika bestående komplikationer. I övrigt är behandlingen lik den för vuxna med cellgifter, strålning eller operation.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 15 april 2019

Behandlingsform beror på cancerform

För behandling av barn med cancer finns tydliga riktlinjer och protokoll, baserade på forskning, som är lika i hela Sverige, Norden och stora delar av Europa. De främsta typerna av behandling är cellgifter, strålning och operation. Även stamcellstransplantation används vid blodcancer. De olika behandlingarna passar bättre vid olika typer av cancer, oftast används en kombination av flera.

Cellgifter eller cytostatika

Cellgifter är mediciner som skadar och tar död på celler som delar sig för fort. Behandlingen ges i kurer med pauser, till exempel ett par veckor. Cytostatika, som det också heter, är en viktig behandling vid till exempel blodcancer som inte går att opereras.

Biverkningar

Cancerceller är känsligare för cellgifter än friska celler men även vissa friska celler kan påverkas av behandlingen. Det ger biverkningar som till exempel att du tappar håret eller att huden blir skör.

Barn kan få särskilda biverkningar av cellgifter då de växer så fort. Till exempel påverkas tillverkningen av blodceller i benmärgen. Under behandlingen kan barnet behöva blodtransfusioner för att förbättra blodvärdet. Under behandlingen blir även immunförsvaret något försvagat och barn kan behöva vara särskilt försiktiga att inte smittas under denna period. Dessutom måste immunförsvaret få återhämta sig efter en kur innan nästa ges.

Strålbehandling

Strålning är vanligast vid hjärntumörer, sarkom (tumör i ben, brosk, fett, muskler osv). Behandlingen används oftast för att krympa tumörens storlek före en operation eller för att ta bort cancerceller som blivit kvar efter en operation.

Strålning skadar DNA i cellerna som strålningen riktas mot. Cancerceller är inte lika bra som friska celler på att reparera skadorna så cellerna dör.

Även strålning ges i doser, oftast en gång om dagen under fyra till sex veckor.

Biverkningar

Strålning påverkar även vävnader och organ som ligger emellan strålningsapparaten och tumören. Till exempel riktas strålningen mot en tumör i huvudet men träffar också huden över det området. Huden där kan bli skör, irriterad, rödflammig eller kliande men det försvinner efter att hela behandlingen är avslutad.

Operation

Vid en operation är syftet att ta bort tumörer. Oftast får barn någon annan form av behandling först för att tumören ska bli så liten som möjligt. Det gör att operationen inte blir lika stor och besvärlig.

Stamcellstransplantation

Leukemi kan botas med hjälp av stamcellstransplantation. Behandlingen innebär flera steg. Först behandlas barnet med strålning och cellgifter för att ta bort alla cancerceller i benmärgen. Samtidigt måste läkare hitta en lämplig donator som kan ge stamceller. Stamcellerna kan tas från benmärgen eller blodet. Även stamceller från sparat navelsträngsblod kan användas.

När man fått tag i stamceller som kan transplanteras, ges de till barnet via dropp. Det tar lite tid för cellerna att ta sig till benmärgen och bosätta sig där. Det finns även en risk att immunförsvaret stöter ifrån cellerna, därför ges immundämpande medicin under en period.

Efter behandlingen – komplikationer

Vissa biverkningar av cancerbehandling som håravfall är tillfälliga, håret är kommer tillbaka när behandlingen är klar. Andra biverkningar eller snarare komplikationer kan bestå under lång tid.

Exempel på komplikationer efter cancerbehandling:

  • Tillväxtstörning
  • Hörsel- och synnedsättning
  • Balansrubbningar
  • Inlärningssvårigheter