Behandla barn med cancer

När barn behandlas för cancer tar man särskild hänsyn till att barnet ska leva ett långt och friskt liv efter behandlingen. Det innebär att man försöker så mycket som möjligt att undvika bestående komplikationer. I övrigt är behandlingen lik den för vuxna med cellgifter, strålning eller operation.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Granskad av Lovisa Wennerström, Läkare
Senast uppdaterad 3 juni 2021


Behandlingsform beror på cancerform

För behandling av barn med cancer finns tydliga riktlinjer och protokoll, baserade på forskning, som är lika i Sverige, Norden och stora delar av Europa. De främsta typerna av behandling är cellgifter, strålning och operation. Även stamcellstransplantation används vid blodcancer.

Cellgifter eller cytostatika

Cellgifter är mediciner som skadar och tar död på celler som delar sig för fort. Läkemedlen ges i kombination, så kallade kurer, som även inkluderar pauser mellan behandlingarna.

Biverkningar

Cancerceller är känsligare för cellgifter än friska celler men även vissa friska celler påverkas av behandlingen. Det kan ge biverkningar som illamående, håravfall och smärta i kroppen.

Barn kan få särskilda biverkningar av cellgifter eftersom de fortfarande växer och inte kommit in i puberteten ännu. Tillverkan av blodceller i benmärgen påverkas, vilket kan kräva blodtransfusioner för att förbättra blodvärdet. Under behandlingen blir även immunförsvaret försvagat, vilket måste återhämta sig innan nästa kur ges. Fertiliteten blir ofta påverkad, vilket är viktigt att diskutera med läkaren innan cytostatikabehandling inleds.

Strålbehandling

Strålning är vanligast vid hjärntumörer och sarkom (tumör i ben, brosk, fett, muskler). Behandlingen används oftast för att krympa tumörens storlek före en operation eller för att ta bort cancerceller som blivit kvar efter en operation.

Strålning skadar DNA:t i cellerna som strålningen riktas mot. Cancerceller dör då de inte kan reparera skadan lika bra som de friska cellerna. Dock påverkas snabbväxande normala celler också såsom benmärg, hårceller, slemhinnor och celler i mag-tarmkanalen. Efter behandlingen återhämtar sig de normala cellerna, men det kan dröja relativt lång tid.

Även strålning ges i doser, oftast en gång om dagen under fyra till sex veckor.

Biverkningar

Strålning påverkar även vävnader och organ som ligger nära tumören. Därför bör området som strålas optimeras för att inkludera så lite normal vävnad som möjligt. Det är även viktigt att prioritera mellan foton- eller protonstrålning.

Operation

Vid en operation är syftet att ta bort tumörer. Ibland får barn någon annan form av behandling först, såsom cytostatika eller strålning, för att tumören ska bli så liten som möjligt. Det gör att operationen inte blir lika besvärlig.

Stamcellstransplantation

Leukemi kan botas med hjälp av stamcellstransplantation. Behandlingen innebär flera steg. Först behandlas barnet med strålning och cellgifter för att ta bort alla cancerceller i benmärgen. Samtidigt måste läkare hitta en lämplig donator som kan ge stamceller. Stamcellerna kan tas från benmärgen eller blodet. Även stamceller från sparat navelsträngsblod kan användas.

När man fått tag i stamceller som kan transplanteras, ges de till barnet via dropp. Det tar lite tid för cellerna att ta sig till benmärgen. Det finns även en risk att immunförsvaret stöter ifrån cellerna, därför ges immundämpande medicin under en period. Dock kan transplantat-mot-värdsjukdom, eller graft-versus-host disease, utvecklas vilken är en allvarlig komplikation med många svåra symptom.

Efter behandlingen – komplikationer

Vissa biverkningar av cancerbehandling som håravfall är tillfälliga, håret är kommer tillbaka när behandlingen är klar. Andra biverkningar eller snarare komplikationer kan bestå under lång tid.

Exempel på komplikationer efter cancerbehandling:

  • Tillväxtstörning
  • Hörsel- och synnedsättning
  • Balansrubbningar
  • Inlärningssvårigheter
  • Infertilitet