Innovation & Forskning - Bröstcancer

Ny teknik fördubblar överlevnad av bröstcancer

KTH-forskare tar fram ny två-stegs-teknik för behandling av bröstcancer som ger dubbelt så lång överlevnad och mindre biverkningar, i studier på möss.

Paus under bröstcancerbehandling ofarligt

Ny svensk forskning visar nu att avbrott från hormonbehandling i några månader om året kan göra behandlingen mer uthärdlig.

Blodprov kan effektivt utesluta bröstcancer

Blodprovet är speciellt användbart för kvinnor med hög bröstdensitet där det är svårare att säkert utesluta cancer med hjälp av mammografi.

Återfallsrisk efter bröstcancer fortsatt hög

Kvinnor har hög risk för återfall av bröstcancer 20 år efter diagnos visar ny studie av forskare vid Karolinska institutet.

Graviditet efter bröstcancer ökar inte risk för återfall

Den största studien på graviditet och bröstcancer visar att canceröverlevare inte drabbas av återfall vid graviditet.

Bara ett glas vin om dagen ökar risk för bröstcancer

Efter en omfattande granskning rekommenderar forskare att kvinnor kraftigt begränsar sitt alkoholintag för att minska risken för bröstcancer.

Ny metod mot aggressiv bröstcancer hittad

Forskare från Harry Perkins Institute of Medical Research i Perth, Australien har utvecklat en ny metod för att ta itu med aggressiv bröstcancer. En metod mer effektiv än nuvarande behandlingar.

Gentest vid bröstcancer förutspår rätt behandling

Gentest bedömer vem som behöver cellgiftsbehandling vid bröstcancer bättre än läkare kan.

Varför ska kvinnor oroa sig för D-vitaminbrist?

Den senaste forskningen kring D-vitamin riktar sig mot kvinnor. Här är de senaste rönen kring D-vitamin för gravida och kvinnor med bröstcancer.

Ny metod upptäcker bröstcancer

Den nya tekniken kan upptäcka dottertumörer vid spridd bröstcancer och är mer skonsam för patienten.

Dina gener avgör risken för återfall i bröstcancer

Forskare har hittat genetiska skillnader mellan bröstcancertumörer som kommer tillbaka och de som inte gör det. Nu hoppas man enklare kunna fånga upp kvinnor som riskerar återfall.

Forskarna överens: ”mammografi räddar liv”

Regelbundna kontroller mot bröstcancer med hjälp av mammografi räddar liv, det slår experter från 16 länder fast. För kvinnor mellan 50 och 69 års ålder minskar risken att dö i bröstcancer med hela 40 procent.

Många cancertumörer missas på mammografi

Kvinnor över 40 år erbjuds regelbunden mammografi för att upptäcka cancer i bröstet. Men det många inte vet är att mammografi inte är hundra procent säkert och att många tumörer missas.

Stora regionala skillnader efter en bröstcanceroperation

Det finns stora skillnader mellan länen i vad som kvinnor erbjuds efter en bröstcanceroperation. Istället för protes så är det möjligt att få en bröstrekonstruktion. Något som alla inte får information om.

Nattarbete ökar risken för bröstcancer

Enligt ny forskning finns det en högre risk för kvinnor att utveckla bröstcancer om de har arbetat natt under många år.

Ny studie: Rött kött ökar risken för bröstcancer

Kvinnor som äter mycket rött kött har en större risk för bröstcancer än kvinnor som äter lite rött kött.

Allt fler får bröstcancer

De senaste fem åren har antal fall av bröstcancer ökat med 20 procent. Det skriver Sydsvenskan.