Många cancertumörer missas på mammografi

Kvinnor över 40 år erbjuds regelbunden mammografi för att upptäcka cancer i bröstet. Men det många inte vet är att mammografi inte är hundra procent säkert och att många tumörer missas.


SymptomMammografiundersökningar räddar varje år många liv. Men mammografi är inte en lika säker metod som exempelvis ultraljud, och många cancertumörer missas.

Enligt en ny undersökning från Socialstyrelsen som TV4 tagit del av så upptäcks bara sex till åtta av tio bröstcancerfall med mammografi.

Då 8000 personer diagnostiseras varje år skulle det innebära att hundratals bröstcancerfall missas.

Detta är något som vården inte talar högt om, även om det skulle innebära att fler kvinnor skulle undersöka sig själva. Även efter en mammografi då många tror sig vara ”säkra”.

I de nya kallelserna till mammografi som ska börja skickas ut i år så står det att ett fåtal fall missas, men det står inte hur många.