Gentest vid bröstcancer förutspår rätt behandling

Gentest bedömer vem som behöver cellgiftsbehandling vid bröstcancer bättre än läkare kan.


DNA gel resultatCellgift är en tuff behandling som inte alltid är nödvändigt menar ny forskning från Tyskland. Med hjälp av ett gentest kan patienter med vissa former av bröstcancer skippa cellgiftsbehandling.

Hur stor tumören är, om cancern redan har spridits till lymfkörtlar eller hur gammal patienten är, det är sådana faktorer som läkare bedömer när de beslutar om vilken behandling en patient ska få.

Men ett nytt gen-test tar inte hänsyn till några av de faktorerna. Istället analyseras 21 gener som ger en indikation på hur cancern kommer svara på olika behandlingar. Patienten får ett resultat mellan 0 till 100, de patienter som får ett resultat under 11 anses ha låg risk för att cancern kommer tillbaka efter behandling.

När omkring 350 lågriskpatienter slapp cellgiftsbehandling visade det sig att 94% fortfarande var friska och cancerfria efter fem år.

Frågan är om de andra 6% av patienterna hade klarat sig bättre om de hade fått cellgiftsbehandling. Där visar statistiken att även med cellgift är 4% av patienter fortfarande drabbade efter fem år.

Läkare och forskare menar att det är viktigt att tänka på de kraftiga biverkningar och komplikationer som följer efter cellgiftsbehandling och att det måste vägas mot en relativt liten ökad chans till förbättring bland dessa patienter.