Nattarbete ökar risken för bröstcancer

Enligt ny forskning finns det en högre risk för kvinnor att utveckla bröstcancer om de har arbetat natt under många år.


ökad risk för bröstcancerKvinnor som arbetar normala arbetstider har en 2-procentig risk för bröstcancer medan kvinnor som arbetar natt har en 3,5-procentig risk för bröstcancer. Detta enligt nya forskningsresultat från Karolinska institutet.

Siffrorna innebär att nattarbetande kvinnor då är en högriskgrupp för bröstcancer.

Att risken ökar vid nattarbete beror på två faktorer. När vår inre klocka ändras så påverkas blodtryck, olika organ och vår kroppstemperatur vilket kan öka risken för mutationer.

Dessutom minskar hormonet melatonin i kroppen om man utsätts för ljus under natten. Ett hormon som dämpar risken för cancer.

Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet och Karolinska institutet, säger till Vårdfokus att slutsatsen av forskningsresultaten blir att kvinnor ska undvika att jobba natt under lång tid, särskilt de kvinnor som har en ärftlig risk för cancer.