Dina gener avgör risken för återfall i bröstcancer

Forskare har hittat genetiska skillnader mellan bröstcancertumörer som kommer tillbaka och de som inte gör det. Nu hoppas man enklare kunna fånga upp kvinnor som riskerar återfall.


Upptäcks bröstcancer i ett tidigt skede är den ofta botbar, men hos en av fem kvinnor som drabbas Undersöker patient - mammografiåterkommer cancern. Nu tror forskare sig ha hittat en viktig pusselbit till varför vissa drabbas av återfall och inte andra.

Genetiska skillnader mellan olika tumörer verkar nämligen vara avgörande för risken för återfall i bröstcancer, enligt brittiska forskare vid Wellcome Trust Sanger Institute i Cambridge. I en studie har de analyserat arvsmassan hos 1000 bröstcancertumörer och kunde upptäcka genetiska skillnader hos de 161 tumörerna som var ”återkommande” eller dottertumörer, även kallat metastaser.

– Vi tror att dessa skillnader återspeglar genetiska skillnader som kan förutsäga huruvida cancern kommer tillbaka eller inte, säger Lucy Yates, en av forskarna bakom studien, till TT.

Fyndet kan enligt forskarna vara ett viktigt steg för att i ett tidigt stadium kunna hitta de patienter som riskerar återfall i bröstcancer, som är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor.