Ny metod upptäcker bröstcancer

Den nya tekniken kan upptäcka dottertumörer vid spridd bröstcancer och är mer skonsam för patienten.


PET-kamera

PET-kamera

Läkare och forskare vid Uppsala universitet har tagit fram en ny teknik för att upptäcka metastaser hos kvinnor med bröstcancer.

Metoden bygger på ett ämne som fäster sig på ett specifikt protein, Her2, som sitter på utsidan av tumörceller. Genom att spruta in ämnet i kroppen och låta det fästa sig på eventuella tumörceller kan läkare se en tumör med Pet-kamera. På så vis undviks obehagliga provtagningar och komplicerade undersökningar för att få svar på om bröstcancern spritt sig.