Graviditet efter bröstcancer ökar inte risk för återfall

Det har funnits en oro bland patienter och läkare att graviditet efter bröstcancer kan öka risken för återfall. Den hittills största studien på graviditet och bröstcancer visar dock att canceröverlevare kan känna sig trygga när de väljer att utöka sin familj.


I en studie på över 1200 kvinnor under 50 år med bröstcancerdiagnos har forskare undersökt risken för återfall i cancer samt dödlighet efter en graviditet.

Bland studiedeltagarna blev över 300 kvinnor gravida men visade ingen förhöjd återfallsrisk eller dödlighet jämfört med de som inte fick barn. Inte heller bland kvinnor med så kallad ER-positiv cancer syntes en ökad risk för återfall.

ER-positiv cancer drivs av östrogen

ER-positiv bröstcancer är den vanligaste formen av bröstcancer och innebär att tumörer har ett förhöjt uttryck av östrogen-receptorn. Det gör tumören speciellt känslig för hormonet östrogen och är en viktig anledning varför forskare trott att en graviditet, som påverkar hormonnivåer, skulle kunna öka risk för återfall.

En graviditet innebär även att patienten behöver avbryta eventuella tilläggsbehandlingar som hormonterapier, vars syfte är att förhindra att cancer kommer tillbaka.

– Våra resultat bekräftar att graviditet efter bröstcancer inte behöver undvikas, även bland kvinnor med ER-positiv cancer. Men i beslutet om hur länge man ska vänta innan man blir gravid bör patient och läkare tänka på den enskilda risken för återfall, speciellt bland kvinnor som behöver ytterligare hormonterapi, säger Matteo Lambertini, huvudförfattare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Resultaten visar även en något lägre dödlighet bland kvinnor med ER-negativ cancer som blivit gravida. Det tyder på att graviditet ger en skyddande effekt bland dessa bröstcancerpatienter. Men mer forskning krävs för att utvärdera om detta har med till exempel immunsystemet eller hormoner att göra.

Ytterligare studier ska även undersöka risk för återfall bland kvinnor med bröstcancer orsakat av BRCA-gener, en bröstcancerform som ofta drabbar kvinnor i tidig ålder.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i reproduktiv ålder. Med en ökande trend att vänta längre med att skaffa barn lär även fler kvinnor drabbas av bröstcancer innan de börjat bilda familj. Trots att hälften av unga kvinnor med bröstcancerdiagnos vill skaffa barn är det enbart omkring 10 procent som blir gravida.