Forskarna överens: ”mammografi räddar liv”

Regelbundna kontroller mot bröstcancer med hjälp av mammografi räddar liv, det slår experter från 16 länder fast. För kvinnor mellan 50 och 69 års ålder minskar risken att dö i bröstcancer med hela 40 procent.


Experter från 16 olika länder har i New England Journal of Medicine publicerat resultaten från elva kontrollerade studier och 40 observationsstudier där man utvärderat fördelarna och nackdelarna med att upptäcka bröstcancer genom olika screeningmetoder.

Resultaten visar tydligt att regelbundna kontroller genom mammografi är ett effektivt sätt att minska dödligheten i bröstcancer eftersom sjukdomen upptäcks tidigare. Sett till alla åldrar minskar regelbunden mammografi dödligheten med 23 procent och i åldersgruppen 50 till 69 år minskar risken att dö i bröstcancer med 40 procent.

– Det här är en viktig analys som vi hoppas ska försäkra kvinnor om att bröstscreening med mammografi räddar liv, skriver Stephen Duffy, professor vid Queen Mary University of London, i en kommentar.

I tidigare studier har nyttan med metoden blivit ifrågasatt. Bland annat har det påståtts att många av de tumörer som upptäcks aldrig utgjort någon riktig fara men ändå behandlats som all annan cancer vilket orsakat lidande i onödan. Även om forskarna i den här studien slår fast att de felaktiga positiva svaren är ett problem så menar man att fördelarna med mammografi kraftigt överväger nackdelarna, framförallt för kvinnor över 40.