✕ Stäng

Olika former av hudcancer

Hudcancer finns i olika cancerformer, mest känd är malignt melanom. Bara i Sverige drabbas ungefär 3000 personer av malignt melanom varje år. 85 procent av dessa överlever.

Emilie Karlson, redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 15 april 2019
Hudcancer

Risken för hudcancer ökar för varje gång du bränner dig

Hudcancer är som namnet, cancer i huden, men sjukdomen kan även drabba ögon och slemhinnor på kroppen.

De tre vanligaste formerna av hudcancer är basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom. Alla tre är starkt kopplat till solen.

Malignt melanom är farligast

Uppstår i födelsemärken och är den farligaste typen av hudcancer. Av alla som får malignt melanom botas 80-85 procent. Lär mer om malignt melanom, eller ta reda på vilka födelsemärken som är farliga.

Basalcellscancer är vanligast

Basalcellscancer är den hudcancertypen som är vanligast och drabbar ungefär 40,000 personer varje år. Sjukdomen är dock inte lika farlig då den nästan aldrig bildar dottertumörer.

Sjukdomen är ovanlig innan 40 års ålder och riskerna att bli sjuk i basalcellscancer ökar med åldern. Det finns tre olika typer av basalcellscancer, ytlig, knutformad och aggressivt växande.

Läs mer om basalcellscancer.

Skivepitelcancer bildar lätt dottertumörer

Skivepitelcancer visar sig oftast i ansiktet, uppe på huvudet eller på händerna.

Det finns två olika typer av skivepitelcancer, ytlig och djupare. Dessa kallas för in situ och invasiv. Det är mycket ovanligt att barn och ungdomar får denna typ av hudcancer. De flesta som får skivepitelcancer blir friska. Däremot är det viktigt att upptäcka denna cancertyp i tid då det finns en risk att den bildar dottertumörer.

Läs mer om skivepitelcancer.

Om cancer sprider sig

Om cancern inte upptäcks och går obehandlad under längre tid kan den sprida sig. Detta kallas för att man får metastaser. Metastaser kan sätta sig var som helst i kroppen. Men vissa inre organ drabbas oftare än andra. Detta är lymfkörtlarna, lungorna, skelettet, levern och hjärnan.

Ofta drabbas de organ som ligger nära intill modertumören. Vid bröstcancer är det exempelvis vanligt att det sätter sig metastaser i lymfkörtlarnas som sitter i armhålan. Vid prostatacancer sprider sig cancer ofta till skelettet, ändkotorna.

Vid hudcancer undersöks därför lymfkörtlarna som sitter närmast hudtumören. Men även lungorna kan få metastaser därför görs också ofta en lungröntgen.