Symptom / symtom på tjocktarmscancer

Vid tjocktarmscancer så får du ofta förändrade avföringsvanor så som växling mellan diarré och förstoppning. Även blod och slem i avföringen är vanligt. Många förväxlar detta med hemorrojder, men blöder du från tarmen ska du, oavsett ålder, söka vård.


Värt att veta är att alla dessa symtom kan vara på grund av andra omständigheter, det finns nämligen en uppsjö olika sjukdomar som påverkar mag/tarmkanalerna och det behöver inte nödvändigtvis vara symtom på tjocktarmscancer.

Tjocktarmscancer Symtom / Symptom

1. Blod/slem från tarmen

Ett av symtomen för tjocktarmscancer är att det kan blöda från tarmen. Antingen i form av rent blod eller blod i avföringen. Blod i avföringen kan se ut som svart avföring.

2. Förändrade toalettvanor

Du kanske bajsar oftare eller mer sällan, kanske växlar mellan förstoppning och diarré. Många känner att de har svårt att tömma tarmen.

3. Magont

Magont, kramper och uppblåsthet kan bero på flera orsaker, men i samband med andra symptom på tjocktarmscancer bör det uppmärksammas.

4. Hjärtklappning

Hjärtklappning kan kännas som att hjärtat slår snabbare än normalt. Det kan både kännas regelbundet och oregelbundet.

5. Blodbrist

Symptom på blodbrist är trötthet, svaghet och blekhet.

6. Tarmvred

Tarmvred är inte ett särskilt vanligt symptom men risken finns att drabbas av tarmvred på grund av en tumör. Detta gör ont, framkallar kräkningar samt ger uppsvälld mage.

Får man några av dessa symtom är det väldigt viktigt att ta kontakt med sjukvården och låter dessa symtom utredas för att så tidigt som möjligt konstatera vad dessa symptom kan bero på.

chat
expand_more

clear