Symptom på tjocktarmscancer

Vid tjocktarmscancer så får du ofta förändrade avföringsvanor så som växling mellan diarré och förstoppning. Även blod och slem i avföringen är vanligt. Många förväxlar detta med hemorrojder, men blöder du från tarmen ska du, oavsett ålder, söka vård.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Granskad av Lovisa Wennerström, Läkare
Senast uppdaterad 4 februari 2020


1. Blod/slem från tarmen

Vid tjocktarmscancer så kan det blöda från tarmen. Antingen i form av rent blod eller blod i avföringen. Blod i avföringen kan se ut som svart avföring.

2. Förändrade toalettvanor

Du kanske bajsar oftare eller mer sällan, kanske växlar mellan förstoppning och diarré. Många känner att de har svårt att tömma tarmen.

3. Magont

Magont, kramper och uppblåsthet kan bero på flera orsaker, men i samband med andra symptom på tjocktarmscancer bör det uppmärksammas.

4. Hjärtklappning

Hjärtklappning kan kännas som att hjärtat slår snabbare än normalt. Det kan både kännas regelbundet och oregelbundet.

5. Blodbrist

Symptom på blodbrist är trötthet, svaghet och blekhet.

6. Tarmvred

Tarmvred är inte ett särskilt vanligt symptom men risken finns att drabbas av tarmvred på grund av en tumör. Detta gör ont, framkallar kräkningar samt ger uppsvälld mage.