Behandling vid tjocktarmscancer

Det enda sättet att bota tjocktarmscancer är att operera bort den del av tarmen som är drabbad. Efter operationen behandlas de flesta med cytostatika för att minska risken för återfall.


Behandling

En cancertumör inuti en tjocktarm. Denna del måste opereras bort för att bli frisk från cancer.

Behandling med kirurgi

Den del av tarmen som är drabbad med cancer opereras bort och även en del frisk vävnad för att bort cancern med god marginal. Även de närmaste lymfkörtlarna opereras bort.

Efter att kirurgen har avlägsnat det som behövs så sys de två delarna av tjocktarmen ihop.

I vissa fall kan du behöva stomi. Då gör man hål i buken som man tar ut tarmen genom och kopplar den till en stomipåse på utsidan (där avföring samlas och som byts regelbundet).

Denna påse kan oftast tas bort efter en tid, men i väldigt sällsynta fall kan det bli permanent.  

Cytostatikabehandling

Cytostatika är ett läkemedel som attackerar celler som delar sig. Denna behandling ges oftast efter en operation för att få bort de cancerceller som kan finnas kvar.

Biverkningar av cytostatika kan vara illamående, trötthet och håravfall. Detta på grund av att läkemedlet även påverkar friska celler som delar sig.

Om cancern har spridit sig

Om cancern har spridit sig och bildat nya tumörer på nya ställen kallas dessa tumörer för metastaser, också så kallade dottertumörer.

Metastaser brukar behandlas med cytostatika. Cytostatika kan inte bota sjukdomen men kan göra så att personen får ett förlängt liv med bättre livskvalitet.

Vissa metastaser kan under vissa förutsättningar opereras bort. Exempelvis om cancern har spridit sig till levern så kan man ibland operera bort den del av levern där metastaserna sitter. Om den operationen lyckas kan man bli helt fri från cancern med förutsättningarna att cancern endast spridit sig till en viss del av levern och inte till några andra platser i kroppen.

Vid ett sådant ingrepp ges både cytostatika före och efter operationen. Cytostatikan kan även göra så att tumörerna krymper i levern så att de senare kan opereras bort.

chat
expand_more

clear