Vilka drabbas av bröstcancer?

Nästan 8000 kvinnor och 60 män drabbas av bröstcancer varje år. Ålder, livsstilsfaktorer och arvsanlag påverkar risken för att utveckla bröstcancer.


Många olika faktorer samverkar för att bröstcancer ska utvecklas. Viktiga faktorer inkluderar patientens ålder, då en äldre patient naturligt ackumulerat fler mutationer. Cancerdiagnoserna ökar stadigt upp till 70-74 års ålder för att sedan minska.

Ålderskategorier för bröstcancer insjuknande

Utöver ålder, bidrar även bröstkörtlarnas respons på hormonell inverkan och olika negativa livsstilsfaktorer till bröstcancerutveckling. Tidig pubertet, sent klimakterium, ersättningsbehandling av hormoner under och efter klimakteriet samt tät bröstkörtelvävnad är bidragande faktorer. Tidig mens och sent klimakterium är kopplat till höga östrogenhalten i kroppen, vilket påverkar utveckling av bröstcancer över en längre tid. Användning av p-piller under lång tid kan också öka risken för bröstcancer. Övervikt efter klimakteriet, alkoholintag och stillasittande ökar risken för bröstcancer. Risken för bröstcancer minskar om du haft fler fullgångna graviditeter innan 25 år, har ammat och med fysisk aktivitet.   

Arvsanlag

I ungefär 5-10 procent av bröstcancerfallen är ärftlighet en ledande faktor vid cancerutveckling. Hälften av de fallen har förändringar, mutationer, i två gener som kallas BRCA1 och BRCA2. Förändringar i dessa gener ger även ökad risk för äggstockscancer. Mutationer i BRCA1 eller BRCA2 ger livstidsrisken för bröstcancer 50-80 procent för kvinnor, medan äggstockscancer utvecklas i cirka 30-60 procent (om mutationen ligger i BRCA1) eller 10-25 procent (om mutationen ligger i BRCA2) av kvinnor.

Har du flera familjemedlemmar som drabbats av bröstcancer, speciellt vid låg ålder (yngre än 40 år) och som har fått cancer i båda brösten, utgör alla tecken på ärftlig cancer. Män som får bröstcancer har ofta mutationer i dessa gener. För att göra en genetisk utredning är det viktigt att kontakta vården. Om mutationer i riskgenerna upptäcks krävs flera undersökningar med täta intervall.

Många patienter opererar bort bröst och äggstockar i ett tidigt skede, för att just undvika bröst- och äggstockscancer. En rekonstruktion av brösten sker ofta omedelbart. Risken för att utveckla bröstcancer minskar då med minst 90 procent. Detta är dock ett stort beslut som kräver en noggrann utredning, träffar med specialistläkare samt psykologiskt stöd. Efter borttagande av äggstockar blir kvinnor sterila, så ingreppet bör om möjligt ske efter eventuellt barnafödande. 

chat
expand_more

clear