Vad orsakar cancer?

Cancer uppstår genom att celler genomgår en genförändring. Förändringen kan vara genetiskt betingad eller bero på yttre faktorer. De vanligaste yttre faktorerna är föroreningar och gifter i luft och miljö, matvanor, tobak, radioaktiv strålning, virus och solen.

Ung man tänder en cigarett och röker vilket kan orsaka cancer.

Rökning är en livsstilsfaktor som kan orsaka cancer och ökar inte bara risken för lungcancer utan många andra cancersjukdomar.


Cancer grundar sig i genförändringar som gör att en frisk cell blir till en cancercell. Men det betyder inte att all cancer är ärftlig. Förändringar eller skador på ditt DNA kan vara nedärvt men kan också orsakas av yttre faktorer som miljö och livsstil. I själva verket är det vanligare att yttre faktorer orsakar cancer.

Genetiska orsaker

Enligt forskningsrön är mellan 5-10 procent av alla cancerfall genetiskt betingade, eller ärftliga. Men även om man bär på anlaget, är det inte alltid som sjukdomen bryter ut.

Det finns vissa välkända gener som är kopplade till högre cancerrisk. Till exempel kan särskilda mutationer (genförändringar) i BRCA 1 och 2-generna öka risken för bröstcancer.

Om flera personer i släkten har drabbats av samma cancerform är det ett tecken på att det finns en ärftlig genförändring i familjen. Detta kan utredas på särskilda mottagningar inom sjukvården som gör gentest.

Vår livsstil

De allra flesta cancerformer uppkommer på grund av vår livsstil. Den mat vi sätter i oss, rökning, alkohol och alltför intensiv solning orsakar mängder med cancerfall varje år.

Rökning

Rökning är faktiskt den enskilt största livsstilsfaktorn som ökar risken för cancer som vi känner till och kan göra någonting åt.

Det uppskattas är varannan rökare dör av rökning, antingen till följd av cancer eller till exempel hjärt- och kärlsjukdomar.

Rökning leder till många fall av lungcancer men också cancer i matstrupe, urinvägar och bukspottkörtel.

Kosten

Vår kosthållning är också en stor bov i dramat vad gäller cancerrisk. Det är inte tydligt att någon specifik kost som orsakar cancer men en hälsosam kosthållning minskar risken för cancer i mag- och tarmkanal.

Exempel på hälsosam kosthållning är att äta mycket frukt och grönsaker och fiber, hellre äta fisk och fågel än rött kött och charkuterier, samt dra ner på alkohol, raffinerade sockerarter och transfetter.

Relativt nyligen (2015) klassades processat kött som cancerframkallande för människor och rött kött som förmodligen cancerframkallande för människor, detta av IARC (International Agency for Research on Cancer) en myndighet som regelbundet uppdaterar en lista av ämnen som kan orsaka cancer i människor.

Yttre faktorer

Miljön kan vara en orsak till att personer utvecklar cancer. Strålning från till exempel radioaktiva ämnen eller röntgen, radon, andra miljögifter och kemikaliska ämnen kan också orsaka cancer.

Andra faktorer som orsakar cancer är virus. Till exempel HPV kan orsaka livmoderhalscancer och hepatitvirus B och C leder till inflammation i levern som ökar risken för levercancer.

För mycket UV-strålning från solen är en välkänd riskfaktor för hudcancer och ett annat exempel på yttre faktorer som triggar cancer.

Kan slumpen spela roll?

Det tar lång tid för cancer att utvecklas i kroppen. Från att de första cellerna börjar genförändras till att en tumör växer och ger symptom kan det gå 20 år. Ibland bryter inte sjukdomen ut alls, cancern stannar vid ett förstadium. Varför vet inte riktigt forskarna än.

Genförändringarna som startar processen kan, som sagt, vara ärvda eller orsakade av specifika yttre faktorer. Men år 2017 publicerades en vetenskaplig artikel som menade att cancer också kan orsakas av slump. I själva verket menar studien att hela två tredjedelar av genförändringar är ren otur.

När våra celler delar sig måste allt DNA i en cell kopieras för att bli till två celler. I kopieringsprocessen kan det ske misstag som ger förändringar i genkoden. Våra celler har flera säkerhetsåtgärder för att upptäcka och laga sådana skador men det är inte 100% felfritt.

Detta kan förklara varför cancer blir vanligare ju äldre vi blir. Efter ett långt liv med många celldelningar ökar risken att det har samlats flera genetiska kopieringsfel och cancer kan uppstå.

Vill du ha svar?

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning.

chat
expand_more

clear