Vilka drabbas av leukemi?

Blodcancer (leukemi) är ett samlingsnamn för olika cancersjukdomar i blodet. Varje år drabbas 750 personer i Sverige. Akut myeloisk leukemi är den vanligaste hos vuxna och akut lymfatisk leukemi är den vanligaste hos barn.


symptom på blodcancer är balnd annat blåmärken och näsblod utan synlig orsak

Att få näsblod och blåmärken ofta utan synlig orsak kan vara ett symptom på blodcancer.

Det är inte helt klarlagt vad det är som gör att vissa personer drabbas av leukemi och i de flesta fall kan man inte hitta någon koppling eller orsak. Däremot vet man att joniserande strålning kan ge upphov till leukemi. Detta upptäckte man efter att överlevande i atombombsområden utvecklade leukemi.

Även andra miljögifter och kemikalier kan orsaka/ge upphov till leukemi. Detta ser man eftersom jordbrukare och gummiarbetare oftare än andra drabbas av leukemi. Även lösningsmedlet benzen kan ge blodcancer och i vissa fall finns en genetisk koppling.

Fem till sex procent av alla fall av akut leukemi så har sjukdomen uppstått på grund av tidigare behandling med cytostatika eller strålning.

Kronisk leukemi drabbar oftast personer över 60 år och det är väldigt ovanligt att någon under 30 år drabbas. Den mer aggressiva formen av blodcancer, akut leukemi, finns däremot i alla åldrar.

De vita blodkropparna förändras

Vid leukemi innehåller blodet onormalt många vita blodkroppar. Dessa är drabbade av cancer.

Det är i benmärgen som vårt blod bildas i form av blodplättar, vita blodkroppar och röda blodplättar. Vid blodcancer har benmärgen problem att bilda normala vita blodkroppar. Detta leder till en oreglerad tillväxt av felaktiga blodkroppar som skadar blodbildningen.

Vilka vita blodkroppar som drabbas och när i processen de drabbas avgör vilken cancertyp det är.

Olika blodcancersjukdomar

Blodcancer (leukemi) är inte en sjukdom utan flera. Det finns nämligen flera olika cancertyper som kan finnas i blodet. De har olika symptom och behöver olika behandling.

Dessa är akut myeloisk leukemi (AML), akut lymfatisk leukemi (ALL), kronisk myeloisk leukemi (KML) och kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Akut leukemi är aggressivare medan kronisk leukemi är långsammare. Akut leukemi kan finnas hos barn medan kronisk leukemi ofta drabbar äldre.

Det finns även några få andra typer av blodcancer som inte passar in i någon av dessa indelningar.