✕ Stäng

De olika blodcancersjukdomarna

Blodcancer, leukemi, är ett samlingsnamn för alla cancersjukdomarna som kan drabba blodet. Varje år insjuknar ungefär 750 personer i Sverige i någon typ av leukemi. Sjukdomen delas in i två undergrupper: Akut leukemi eller kronisk leukemi. Dessa i sin tur delas upp vid lymfatisk eller myeolisk.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 15 april 2019
De olika blodcancersjukdomarna

Vilka vita blodkroppar som drabbas och när i processen de drabbas avgör vilken cancertyp det är.

Akut myeloisk leukemi (AML)

Vem drabbas?

AML är en av de vanligaste huvudformerna av leukemi hos vuxna. I Sverige drabbas varje år knappt 300 personer.

Risken ökar över 40 års ålder och stiger med åldern. AML drabbar män oftare än kvinnor.

Symptom

Sjukdomskänsla, trötthet, infektioner, blödningar samt förstorad mjälte/lever/lymfkörtlar.

Behandling

Vid akut leukemi är det viktigt att påbörja behandlingen så snabbt som möjligt. Detta med cellhämmande medel. Beroende på hur sjukdomen ser ut och om du fått några infektioner kan blodtransfusioner, antibiotika, kortison, vätska och näringslösningar behövas.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Vem drabbas?

Varje år drabbas 100 personer av ALL i Sverige och därför räknas ALL som en sällsynt cancerform. Däremot är denna cancerform den vanligaste elakartade tumörsjukdomen hos barn och kalls ofta för ”barnleukemi”.

Men sjukdomen finns i alla åldrar. Något fler män än kvinnor insjuknar.

Symptom

En allmän sjukdomskänsla med trötthet, feber och viktnedgång. Även ökad blödning är vanligt så som blåmärken, näsblod och blödningar i tandköttet.

Behandling

ALL behandlas med cytostatika.

De flesta får återfall inom två år och då oftast i benmärgen. Därför kan en stamcellstransplantation vara nödvändigt om återfallsrisken är hög.

Ju yngre patienten är desto större chans för överlevnad. 80 procent av alla barn med ALL botas idag. För äldre patienter är prognosen sämre. 

Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Vem drabbas?

Kronisk myeloisk leukemi drabbar ungefär 100 personer i Sverige varje år. De flesta som insjuknar är mellan 50-70 år och sjukdomen är lite vanligare hos män än hos kvinnor.

Symptom

Symptomen kan variera. En tredjedel har inte ens några symptom. En del känner av trötthet, svettningar, yrsel, viktnedgång och feber.

Behandling

Behandlingen för KML pågår hela livet i form av tabletter. Men majoriteten kan leva ett normalt långt liv eller nästintill ett normalt långt liv med hjälp av detta.

Är sjukdomen upptäckt i ett senare skede kan den likna mer akut leukemi och vara aggressivare. Då kan stamcellstransplantation behövas för behandling.

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Vem drabbas?

Ungefär 300 svenskar per år får diagnosen KLL. Medelåldern vid diagnostillfället är 70 år och det är mycket sällsynt att man får KLL innan 50 års ålder.

Symptom

Trötthet, avmagring, svettningar, blödningar, infektioner samt förstorad mjälte och lymknutor.

Behandling

Symtomfri sjukdom behandlas inte utan det är först som du får symptom som behandlingen sätts in. Då kan då få cytostatika, antikroppar, kortison, strålbehandling eller stamcellstransplantation beroende på hur sjukdomen ser ut.

Finns även andra blodcancersjukdomar

Det finns även några få andra typer av blodcancer som inte passar in i någon av dessa indelningar ovan och som är väldigt ovanliga.