Undersökningar för att upptäcka cancer

Metoder för att upptäcka cancer är många och kan variera i precision. Ofta krävs en kombination av lösningar för att ställa rätt diagnos.

Person undersöks för cancer i en magnetkamera eller MRT

Idag finns flera avancerade kamerasystem för att undersöka kroppens inre organ och upptäcka cancer, till exempel magnetisk resonans-tomografi, eller magnetkamera som det oftast kallas.


Kontakta först en läkare för undersökning

Första steget för att upptäcka cancer är en grundlig läkarundersökning som sedan leder vidare till flera, mer specifika undersökningar.

Blodprov tas ofta tidigt och kan ge en indikation hur olika organ i kroppen mår. Mer specifika cancermarkörer kan också undersökas i blodprov.

Vid upptäckt av en knöl tas i regel ett vävnadsprov, även kallat biopsi, av knölen för analys i mikroskop.

Det kan avslöja om tumören är godartad (benign) eller elakartad (malign).

Röntgen

Röntgen kan upptäcka cancer. Med hjälp av strålning kan läkare få en bild av skelett och till viss mån inre organ. På så sätt kan röntgen upptäcka exempelvis lungcancer eller förändringar i skelett.

Ibland används en kontrastvätska för att kunna se vissa organ ännu bättre. Till exempel för tarmkanalen och urinvägarna.

Den vanligaste cancer-screeningundersökningen är mammografi vilket är en typ av röntgenundersökning. Den används för att upptäcka bröstcancer.

Kameror – PET, scintigrafi och magnet

I den moderna sjukvården finns en mängd kamerasystem som ger bilder av kroppens inre organ.

En PET-kamera kan exempelvis användas för att hitta tumörer och följa upp behandlingar. Inför undersökningen förs ett radioaktivt ämne in i kroppen, ämnet samlas i större mängder hos cancerceller än i andra celler. Det är sedan det radioaktiva ämnet som fastnar på bild med PET-kameran.

Scintigrafi är en annan typ av kameraundersökning som går ut på att kroppen fotas med en gammakamera. För att bilderna ska avteckna det som ska undersökas krävs även här att ett radioaktivt ämne förs in i kroppen. Undersökningsmetoden är effektiv för att avslöja både cancer i tidiga skeden samt metastaser.

Ännu ett sätt att undersöka insidan av kroppen är en magnetkamera eller MRT eller MR. Den ger en bra bild av kroppens mjukdelar och ämnesomsättning.

Endoskopi och ultraljud

Genom endoskopi kan insidan av kroppen undersökas visuellt. Ett rör eller en fiberoptisk slang förs in i kroppen till det aktuella stället så att de inre delarna av kroppen blir synlig. Till exempel används denna metod för att titta på insidan av tarmkanalen (via ändtarmen), luftrör (via munnen) eller slidan.

Ytterligare ett sätt att upptäcka tumörer på är att använda sig av ultraljud. Med ett sådant instrument kan inre organ undersökas utifrån. Ibland används ultraljud som komplement till röntgen.

 

Vill du ha svar?

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning.