✕ Stäng

Undersökningar för att upptäcka cancer

Metoderna för att upptäcka och behandla cancer är många och ofta invecklade. Ofta krävs en kombination av lösningar för att diagnosticera och behandla sjukdomen. Många, särskilt de patienter vars cancer upptäcks i tid, får däremot sådan hjälp att cancern försvinner för gott.

Jessica Sörensen  27 november 2012

undersökningKontakta först en läkare för undersökning

Första steget för att upptäcka cancer är en grundlig läkarundersökning som sedan leder vidare till flera undersökningar.

Vid upptäckt av en knöl tas i regel ett vävnadsprov, biopsi, av knölen för analys i mikroskop.

Det avslöjar snabbt om tumören är godartad (benign) eller elakartad (malign).

Röntgen

Röntgen kan upptäcka cancer. Den vanligaste cancerscreeningundersökningen är mammografin. Den används för att upptäcka bröstcancer.

Vanlig röntgen kan också upptäcka exempelvis lungcancer och invärtes tumörer. Ibland behövs en kontrastvätska för att framhäva eventuella invärtes organ.

Kameror – PET, scintigrafi och magnet

I den moderna sjukvården finns en mängd kamerasystem som ger bilder av kroppens inre organ.

En PET-kamera kan exempelvis användas för att hitta tumörer och följa upp behandlingar. Inför undersökningen förs ett radioaktivt ämne in i kroppen, ämnet samlas i större mängder hos cancerceller än i andra celler.

Scintigrafi är en annan typ av kameraundersökning som går ut på att kroppen fotas med en gammakamera. För att bilderna ska avteckna det som ska undersökas krävs även här att ett radioaktivt ämne förs in i kroppen. Undersökningsmetoden är effektiv för att avslöja både cancer i tidiga skeden samt metastater.

Ännu ett sätt att undersöka insidan av kroppen är en magnetkamera. Den ger en bra bild av kroppens mjukdelar och ämnesomsättning.

Endoskopi och ultraljud

Genom en endoskopi kan inre organ undersökas visuellt. Ett rör eller en fiberoptisk slang förs in i kroppen till det aktuella stället så att de inre delarna av kroppen blir synlig.

Ytterligare ett sätt att upptäcka tumörer på är att använda sig av ultraljud. Med ett sådant instrument kan inre organ undersökas utifrån. Ibland används ultraljud som komplement till röntgen.

 

Vill du ha svar?

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning.