Annons från Vegatus

Tidig upptäckt är bästa förutsättningen för cancerbehandling

Ju tidigare cancer upptäcks desto större chans har du att överleva. På vårdföretaget Vegatus utför man därför förebyggande screening för att fånga tumörerna innan de gått för långt och ger patienten en bättre chans att besegra cancern.

Annons från Vegatus

Tidig upptäckt ger bäst prognos

jorgen-boethius-vegatus

Jörgen Boëthius, Vegatus grundare.

Vid cancer gäller det att hitta den tidigt, då ökar överlevnadschansen avsevärt. Men tyvärr är det inte förrän man får symtom som en tumör vanligtvis upptäcks. Då kan cancern redan ha spridit sig.

– Den cancerform som har bäst prognos idag är faktiskt läppcancer. Vid läppcancer kan man bota upp till 97 procent, alltså i princip alla. Det beror inte på att det är något speciellt med läppcancer som gör den lätt att behandla. Det är för att den är synlig som den upptäckts mycket tidigt. Det vi vill göra på Vegatus är att förvandla alla typer av cancer i kroppen till läppcancer, berättar Jörgen Boëthius, Vegatus grundare.

Det typiska för en tumör är att den uppstår i en relativt godartad form från början och växer långsamt. Men vid något tillfälle blir den elakartad, eller malign, och kan sprida sig till andra delar av kroppen och det är först då som symtom uppstår.

– En tumör i tidigt stadie, innan den visar symptom, kan i princip botas. Men då behöver vi något sorts redskap för att upptäcka tumören så tidigt förklarar Jörgen.

Det redskapet är en magnetkamera och utgör grunden till Vegatus screeningprogram. Med hjälp av magnetkamera kan man upptäcka mycket små tumörer.

– I den bästa av världar ska alla över femtio göra en magnetkameraundersökning var sjätte år, tycker Jörgen.

Vegatus erbjuder även andra former av provtagning som blodprov för att analysera till exempel PSA-värden som kan indikera prostatacancer.

– PSA-test fungerar verkligen. Men vad gäller andra tumörmarkörer ligger de fortfarande inte på samma nivå som en magnetkameraundersökning.

Idag är det omöjligt att få en MR-undersökning inom sjukvården om du inte presenterar några symtom. Som följd upptäcks tumörer sent och leder till stora behandlingskostnader. Men på Vegatus är det annorlunda.

– Den som bestämmer att göra en undersökning är patienten själv, säger Jörgen.

Om undersökningen visar en tumör får patienten direkt en remiss till den allmänna sjukvården för behandling. Dit hade patienten kommit förr eller senare men tack vare förebyggande screening på Vegatus blir förutsättningarna för en effektiv behandling mycket bättre.

En investering i din framtid

De som söker sig till Vegatus är inte nödvändigtvis personer som känner stor oro utan snarare personer som vill göra en investering i sin hälsa för framtiden.

– Vår typiska patient är ofta egenföretagare där de ser på hälsa som en viktig aspekt för att känna trygghet inför framtiden. Personer som är intresserade av denna typ av screening får helt enkelt möjlighet att göra det hos oss.

På Vegatus arbetar fem läkare med stor erfarenhet inom flera olika discipliner. En hjärtläkare, en endokrinolog, en företagsläkare, en smärtläkare och så Jörgen, som är neurokirurg. Läs mer om vårdföretaget Vegatus på deras hemsida.