Annons från Phase Holographic Imaging AB (PHI)

Tekniken som kan förändra dagens cancerforskning

Cellodlingar är en viktig del i biologisk grundforskning och under tidiga faser i utvecklingen av nya läkemedel. Traditionellt odlas celler i plastkärl inuti en inkubator och studeras sedan manuellt. Eftersom celler är genomskinliga tillför man färgämnen som gör dem synliga. Detta tillvägagångssätt har flera brister och kan skada och påverka cellerna, menar Liselotte Nilsson, marknadschef på börsnoterade Phase Holographic Imaging AB (PHI) i Lund som tagit fram nya HoloMonitor.

Bild tagen med HoloMonitor som visare en döende cell. Färgerna är tillagda av instrumentets mjukvara.


– De färgämnen som tillsätts kan vara giftiga för cellerna och då kan man inte vara helt säker på att den reaktion man ser faktiskt beror på läkemedlet man vill studera. Cellerna kan påverkas, eller till och med förstöras, och går då inte att studera över tid, säger Liselotte.

Läs mer om HoloMonitor här

Filmar och tar fram kvantitativ data

Celler odlas i en inkubator som efterliknar den varma och fuktiga miljö de naturligt växer i. De senaste tio åren har Lundaföretaget Phase Holographic Imaging AB (PHI) tagit fram och utvecklat HoloMonitor, ett slags holografiskt mikroskop som är framtaget för att tåla klimatet inuti inkubatorn. Väl inne i inkubatorn både filmar HoloMonitor cellerna och framställer kvantitativ data, vilket är grundläggande för att resultaten ska kunna publiceras i vetenskapliga artiklar.

– En stor fördel med HoloMonitor är att man kan studera flera saker samtidigt. Jämfört med andra produkter kan vi enklare identifiera och räkna enskilda celler och spåra hur de rör sig, både enskilt och som grupp. Vi kan även studera hur cellerna delar sig och hur deras morfologi ser ut, alltså formen på enskilda celler. Eftersom vi inte behöver tillföra några färgämnen för att se cellerna kan vi även lättare utreda hur cellerna reagerar på olika läkemedel och studera dem över tid då HoloMonitor inte påverkar dem på något sätt, säger Liselotte.

Ta reda på mer om HoloMonitor

Kan göra framtidens studier av celler säkrare 

PHI arbetar nära Lunds universitet och andra internationellt välrenommerade universitet och är ett aktiebolag listat på Spotlight Stockmarket. Sedan lanseringen av HoloMonitor är nu drygt 150 instrument levererade. Instrumentet har hittills varit föremål för mer än 100 vetenskapliga publikationer, främst inom cancerforskningen.

Nyligen startade PHI ett nytt samarbete med Lunds universitet kring utvecklandet av så kallade mikrotumörer eller organoider. Det innebär att man odlar celler i 3D, en metod som förfinats på senare tid  och har visat sig ge bättre svar på hur celler reagerar på läkemedel inuti kroppen.

– För att denna metod ska nå sin fulla potential behövs bra teknik för att övervaka processen. Här kommer vår HoloMonitor in. Det finns stora förhoppningar för 3D-odlingar då de bättre representerar kroppens egna vävnader än 2D-odlingar, man kan till exempel se hur celler interagerar med varandra. Utöver cancerforskningen kan det exempelvis vara användbart inom immunterapin. Många forskare tror också att 3D-modeller på sikt kan ersätta vissa typer av djurförsök, säger Liselotte.

Intresserad av HoloMonitor? Klicka här

Läs mer:

Lunds Universitet och PHI samarbetar kring utveckling av nya 3D-cellodlingsmetoder för immunterapiforskning

New Publication shows Advantages of using HoloMonitor® for Cell Movement Assessment