Sponsrad

Skräddarsydd behandling skänker hopp åt cancerpatienter

En cancerdiagnos är många människors värsta mardröm. Ännu värre när man får höra att tumören inte går att operera. Då behöver man all hjälp och stöd det går att få. När Spartaco Dusi fick levercancer var det företaget Alivia Swiss Health som fanns där för honom och hjälpte att hitta en skräddarsydd behandling.

Sponsrad

Alivia Swiss Healths mål är enkelt. De hjälper dig som är allvarligt sjuk att få tillgång till den bästa behandlingen eller vården som går att få. Nya framsteg inom medicin och behandlingar sker varje dag och då det publiceras över 1,8 miljoner vetenskapliga tidskrifter varje år, är det svårt för hälsovården eller ens privata försäkringsgivare att hänga med. Alivia hjälper dig att överbrygga det gapet genom att hitta och få tillgång till den behandling eller vård du behöver, som du kanske inte ens vet att det finns.

Läs mer om Alivia här.

Spartaco Dusi är 76 år och bor i Stockholm. I början av 2016 fick han diagnosen levercancer. Inte bara det men enligt läkarna var tumören omöjlig att operera ut. Dusi fick ingen definitiv prognos men det såg inte ljust ut. Sonen Alessandro vägrade ta nej för ett nej och valde att söka en andra bedömning.

Alessandro kontaktade företaget Alivia Swiss Health som helt ägnar sig åt att hjälpa patienter komma i kontakt med internationella specialistläkare och sjukhus för ytterligare bedömning och behandling.

Det första teamet på Alivia gjorde var att sammanställa alla journaler och avbildningar som gjorts på Dusis tumör för att sedan skicka vidare till experter på hans typ av cancer i USA, England, Schweiz och Italien. Trots att sjukhuset i Sverige hade sagt till Dusi, från start och åtskilliga gånger månaderna efter diagnosen, att hans tumör inte gick att operera bedömde flera av de internationella experterna att det hade varit möjligt att operera om de hade blivit tillfrågade 4-6 veckor tidigare.

Science Fiction liknande cancerbehandlingar

Spartaco Dusi med fru Giulana.

Men Dusis team på Alivia gav så klart inte upp. Nästa steg blev att kontakta experter i England och USA som arbetar med olika former av individanpassad cancerbehandling – framförallt Caris Molecular Intelligence och så kallade ”tumörtransplantat”.

Dessa metoder kan förutspå om en behandling, vare sig enskilda cellgifter eller kombinerade terapier, kommer att lyckas.

Caris Molecular Intelligence innebär att prover, eller biopsier, av Dusis tumör skickas för en speciell sorts noggrann analys. MedCaris Molecular Intelligence kan forskare utvärdera vilka gener, mutationer och markörer som karaktäriserar en individuell tumör. Det blir som ett fingeravtryck, unikt för varje cancer som också gör det möjligt att förutspå vilken behandling som kommer passa bäst.

Tumörtransplantat är en annan högavancerad teknik som också används för att förutspå effekten av en behandling. Hur fungerar det? En bit av patientens levande tumör tas bort under en operation eller vid biopsi och transplanteras till möss. När tumören börjar växa i mössen kan forskare, i samråd med patientens läkare, välja och testa olika cancerläkemedel och se vilken som fungerar snabbast för att krympa tumören. Med den informationen kan läkare individanpassa behandlingen med ännu större effekt än Caris Molecular Intelligence.

Tumörtransplanterade möss lever sedan vidare och kan användas igen om patienten skulle få återfall och cancern behöver ny behandling. Det innebär dessutom en mycket liten risk för patienten då inga läkemedel behöver testas på personen och de slipper obehagliga biverkningar.

Mirakulösa resultat

Dusi tog så klart Alivias råd och gick vidare med en Caris Molecular Intelligence och tumörtransplantation till möss. Analysen med Caris Molecular Intelligence tog inte mer än tio dagar. Sen blev det klart vilken form av cellgiftsbehandling som Dusi behövde.

Enligt sonen Alessandro, var resultaten mirakulösa. Efter sex behandlingar togs nya PET/CT-bilder och de tumörer och metastaser som synts åtta veckor tidigare var försvunna.

Men även om tumören är så liten att den inte syns finns det en risk att cancern fortfarande är aktiv. Därför får Dusi fortfarande cellgiftsbehandling men i mycket lägre dos.

Tumörtransplantationen från Dusi till möss fungerade också bra och där utvärderades effekten av fyra olika cancerläkemedel. Efter mindre än sex månader var det klart att två behandlingar skulle passa honom. Skulle cancer komma tillbaka, då är Dusis läkare beredda att använda dessa.

Alivia finns där för dig

Hos Alivia står patienten i centrum. Man är aldrig så ensam som när man är svårt sjuk. Då behövs stöd och trygghet men också ett enormt engagemang och expertis för att hitta rätt hjälp.

Att hitta läkare, behandlingar och koppla in andra bedömningar är inte så lätt som det låter. De senaste fem åren har minst 3,300,000 nya vetenskapliga artiklar skrivits om cancer och en enkel sökning på Google för cancerbehandling ger över 500,000,000 svar.

Teamet på Alivia erbjuder just detta. De kammar igenom vetenskapliga tidskrifter för de allra senaste forskningsresultaten.

Dusis fall illustrerar hur Alivias systematiska sökning efter relevanta behandlingar och läkare på kort tid gav Dusi möjligheten att komma i kontakt med världsledande experter.

Vare sig det handlar om att göra experter tillgängliga till patienter eller att skicka patienten till ett annat land för den bästa behandlingen så kan Alivia ordna det. Alivia utför inga behandlingar men de hittar den bästa behandlingen åt dig.

Vill du läsa mer om Alivia kan du besöka deras hemsida.

[contact-form-7 404 "Not Found"]