Annons från Svensk Cancer Rehabilitering

Så kompletterar de cancervården

Cancer förändrar människor. Först en diagnos och behandling men sen då? Hur lever man vidare med ärr på kroppen och i sinnet? Svensk Cancer Rehabilitering (SCR) såg ett hål i sjukvården att fylla.


– Patienter behöver förutsättningar för en bra livskvalitet när de fortsätter leva, säger Anette Jonsson, vd, SCR. 

Med anläggningar i närheten av Västerås vänder sig Svensk Cancer Rehabilitering (SCR) till patienter i hela landet. För de i närområdet lämpar sig dagverksamhet men för långväga patienter finns möjligheten att övernatta. Oavsett får de fem dagars rehabilitering i grupp efter nationella riktlinjer. Grundkonceptet bygger på KEFA-modellen med delar som rör kost, existentiell hälsa, fysisk träning och avslappning. 

Här kan du läsa mer om KEFA

Stärk kroppen
Kosten inkluderar råvaror efter regnbågens alla färger, gärna närodlat, ekologiskt och säsongsbetonat. Förutom att på plats få äta rena produkter tillagade från grunden får patienter ta del av tips och idéer att fortsätta med på hemmaplan. 

– Tanken är att få i sig tillräckligt av vitaminer och mineraler för att stärka upp kroppen. Även små förändringar kan ha stor nytta i längden. Det behöver inte vara krångligt, förklarar Anette Jonsson, vd, SCR. 

Med hjälp från en naprapat får patienterna också utbildning om fysisk träning. Individanpassad sådan är viktigt, och med sig hem får patienterna tips på styrke- och konditionsträning. 

– Förr rekommenderades cancerpatienter att vara försiktiga med fysisk aktivitet men nu visar flera studier att träning kan ge positiva effekter, underlätta själva behandlingen samt minska biverkningar, berättar Anette Jonsson. 

Många har svårt att acceptera det nya livet som kommer efter diagnos och behandlingar. Då spelar återhämtning och stöd en viktig roll. SCR startades i önskan om att hjälpa patienter gå vidare. Grundarna förklarar att patienters reaktioner många gånger kommer långt efteråt, sent i sjukdomsskedet. 

Intresserad av SCR? Klicka här

Träffa likasinnade
På SCR  ordnas grupperna utifrån diagnos. Anneli Klöpper och Anette Jonsson berättar att en stor del av behandlingen är att träffa likasinnade personer som verkligen förstår. För den existentiella hälsan öppnar de upp för samtal, och pratar om sådant som inte hinns med i vården – livsglädje, livsmod och livsmening. 

Det är vanligt för cancerpatienter att känna oro som leder till sömnsvårigheter. Några delar av SCR:s program är Qi gong, Mediyoga och andningsteknik – redskap för avslappning. Anette Jonsson poängterar att det är viktigt att kunna varva ned. 

– Vi vill att vår verksamhet ska komplettera det vi har saknat inom vården, avslutar Anneli Klöpper.