p53 – genomets beskyddare


Cancerceller

Koloncancerceller. Foto: National Cancer Institute

I alla biologiska system råder det en balans. Kroppstemperaturen måste hållas konstant, blodsockernivån bör vara jämn och de molekylära signalerna som avgör om en cell ska dela på sig eller inte måste vara hårt reglerade. Rubbas denna balans kan systemen inte upprätta hålla sin normala funktion – och då är risken stor att vi blir sjuka.

Vad är p53?

Vid cancer har cellernas bromsmekanism slutat fungera och delar på sig oavbrutet, oftast till följd av skador i DNA-molekylen (mutation). 

p53 är en gen som kodar för p53-proteinet, vars primära funktion är att bromsa celldelningen när DNA-molekylen skadats. Detta gör den för att cellen ska få möjlighet att reparera skadan. Om skadan inte kan repareras ser p53 till att cellen begår självmord i en process som kallas för apoptos. Det för att förhindra att den skadade DNA-molekylen kopieras vidare. DNA-skadade celler samlar nämligen på sig mutationer som riskerar att orsaka cancer och andra sjukdomar. p53 skyddar således cellens genom. 

Muterad p53 – cancercellens beskyddare

Om p53 skyddar friska celler från förvandlas till cancerceller, är muterad p53 cancercellernas beskyddare. Nästan hälften av alla cancrar har en mutation i p53, vilket gör den till den mest muterade genen i cancer.

Celler med den muterade varianten förlorar sin broms, och fortsätter att dela på sig oavbrutet – ett kännetecken för cancer.

Men en mutation i p53-genen leder även till andra konsekvenser som gynnar cancertillväxt och spridning.

Bland annat:

  • Ökar cellens intag av glukos. Glukos fungerar som bränsle åt cancerceller.
  • Mutationer i andra gener. Då skador i DNAt inte längre kan repareras, samlar cellen på sig olika mutationer som gynnar cancertillväxt.
  • Främjar nybildning av blodkärl. Tumörer behöver näring, och det får de via blodkärlen.
  • Aktiverar gener som främjar metastasering.
  • Omprogrammerar immunförsvaret. Immunförsvaret slutar attackera cancercellerna.
  • Skyddar mot cancerbehandling. Patienter utvecklar motståndskraft mot behandling.

Kan vi behandla muterad p53?

I dagsläget finns inget läkemedel på marknaden som är inriktad på muterad p53. Forskare runt om i världen jobbar intensivt med att hitta strategier för att  återställa bromsfunktionen hos muterad p53, men än så länge har ingen lyckats.

På Karolinska Institutet har man dock kommit längst. Den kemiska substansen APR-246/Prima-1met, som upptäcktes av professor Klas Wimans laboratorium vid Cancer Centrum Karolinska, har i  pågående kliniska prövningar visat lovande resultat hos patienter med akut myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom.