Överlevnad vid blodcancer

Överlevnaden efter leukemi har ökat kraftigt, speciellt hos barn och unga. Men detta beror helt på det enskilda fallet och vilken typ av blodcancer du drabbats av.


Överlevnad

Vid akut lymfatisk leukemi blir 85 procent av de barn som drabbats helt friska.

Barn har större chans

Hur stor överlevnadschansen är beror på det enskilda fallet. Dessutom har barn större chans att överleva blodcancer än vuxna.

Vid akut lymfatisk leukemi blir 85 procent av de barn som drabbats helt friska. Hos vuxna är överlevnaden bättre bland unga vuxna jämfört med äldre vuxna.

Du kan leva länge med kronisk leukemi

Kronisk myeloisk leukemi växer långsamt, vilket leder till att många patienter kan i princip leva ett helt liv med sjukdomen även om medicinering kan krävas.

Om du drabbats av kronisk lymfatisk leukemi kan patienter ofta leva länge utan symptom som försämrar livskvaliteten.

Statistik från Cancerfonden och Socialstyrelsen

Efter 5 år, överlever cirka 35 procent av kvinnor och män sin akuta leukemi. Myelom överlevs av omkring 60 procent män och kvinnor efter 5 år. Till sist, övriga myeloida blodsjukdomar ligger kring 75 procent överlevnad.

Cirka 700 nya fall av leukemi upptäcks varje år i Sverige.