✕ Stäng

Överlevnad vid blodcancer

Hälften av alla som drabbas av leukemi lever efter fem år. Ju yngre du är desto högre är oddsen. Men detta beror helt på det enskilda fallet och vilken typ av blodcancer du drabbats av.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 15 april 2019
Överlevnad

Vid akut leukemi blir 75 procent av de barn som drabbats helt friska.

Barn har större chans

Hur stor överlevnadschansen är beror på det enskilda fallet. Dessutom har barn större chans att överleva än vuxna.

Vid akut leukemi blir 75 procent av de barn som drabbats helt friska. Hos vuxna är den siffran något lägre. Ju yngre du är desto högre chans har du.

Du kan leva länge med kronisk leukemi

Kronisk leukemi i sin tur utvecklas så långsamt att du kan hinna leva ett nästan helt liv med sjukdomen utan att din livskvalitet påverkas. Hur många som botas av kronisk leukemi är inte helt utrett.

Statistik från Cancerfonden

Efter fem år så lever 51,2 procent av de som drabbats av blodcancer. Efter tio år så lever 45,5 procent.

Under 2011 drabbades 747 personer av leukemi.