Föräldrar hjälps av internet-KBT när barn får cancer

Föräldrar till barn som behandlas för cancer drabbas i stor utsträckning av posttraumatisk stress och depression. Nu visar svenska forskare att ett speciellt utformat KBT-program på nätet hjälper att lindra symptom.


Uppsala-forskare har undersökt effekten av ett självhjälpsprogram via internet för föräldrar vars barn nyligen drabbats av cancer och genomgår behandling.

I studien ingick 58 föräldrar, hälften fick ta del av programmet som är baserat på KBT med stöd via e-post från en psykolog.

Framförallt får föräldrar, via internet, information om hur människor reagerar i situationer som är psykologiskt påfrestande. De får dessutom konkreta verktyg för att hantera stress och depression som avslappningsträning och problemlösning.

Resultaten visar att föräldrar som genomgick programmet, jämfört med föräldrar som stod i väntelista för att ta del av samma internet-KBT, upplevde mindre symptom på posttraumatisk stress och depression. Vid uppföljning ett år senare var förbättring fortfarande tydlig.

– Vi skulle önska att resultaten verifierades i en större studie men tills vidare så tyder resultaten på att denna form av stöd är lovande för föräldrar till barn som behandlas mot cancer och som kan tänka sig att få stöd och hjälp via internet. På detta sätt skulle programmet som har testats kunna utgöra ett komplement till det stöd som i dagsläget erbjuds föräldrar, säger Louise von Essen, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.