Ny forskning: Genetiskt arv bakom cancer

Om någon av dina biologiska föräldrar har eller har haft cancer så har du en ökad risk att få cancer jämfört med andra. I alla fall när det gäller de tre vanligaste cancerformerna. Detta enligt en ny studie.

Redaktionen
Senast uppdaterad 1 november 2019

”Risken ökar med 80-100 procent om en biologisk förälder är sjuk”, säger Bengt Zöller som står bakom studien till Dagens Nyheter.

Det är forskare från Lund som följt över 70 000 svenskfödda adopterade personer där en del av dessa har drabbats av bröstcancer, prostatacancer eller tjock- och ändtarmscancer mellan åren 1985-2010.

Deras cancerrisk har sedan jämförts med förekomsten av cancer hos både deras biologiska föräldrar och deras adoptivföräldrar. Detta för att kunna urskilja miljö och arv.

Resultatet visar att gener spelar större roll än livsstilen. Den som har ett genetiskt arv drabbas också av cancer i yngre ålder än vad andra gör.