Forskning har hittat ett nytt sätt att behandla cancer

Svenska forskare har hittat ett enzym i kroppen som behövs för att cancercellerna ska överleva. I och med detta hoppas forskarna att läkemedel mot detta enzym kan börja produceras och på så sätt ta död på cancern.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 1 november 2019

Den svenska forskargruppen har nu konstaterat att cancertumören behöver enzymet MTH1 för att överleva. Utan detta enzym så dör cancercellen.

Under forskningen så opererades det in cancer på möss, som sedan behandlades med olika hämmare av MTH1. Tumören krympte då och försvann. Detta helt utan biverkningar.

Studien är publicerad på Nature.