Annons från PAXMAN

Cancerpatienter behöver inte tappa håret

• Ökad livskvalitet – fullföljd behandling. Att behålla håret under cellgiftsbehandlingen ökar livskvaliteten och minskar risken för att behandlingen avbryts.


• Inte bara för bröstcancer. PAXMANs skalpkylningssystem kan användas för alla solida tumörer, av både kvinnor och män.

• Stor potential i Sverige. PAXMANs skalpkylning finns hittills på nio svenska sjukhus, men tusentals patienter drabbas fortfarande av håravfall i onödan.Håravfall är den biverkning som cellgiftspatienter oroar sig mest för då den oundvikligen gör sjukdomen synlig i vardagen. Det var därför som PAXMAN skapade sitt marknadsledande skalpkylningssystem, och nu kan de allra flesta patienter undvika håravfall helt eller delvis.

– Skalpkylning är en kliniskt godkänd och välfungerande metod för att motverka håravfall i samband med cellgiftsbehandling. När vårdgivare och patienter förstår hur enkelt det faktiskt är att motverka håravfall vill de ofta dela med sig av sina erfarenheter. Vi hoppas att denna positiva effekt kan bidra till en ökande användning även i Sverige, säger Richard Paxman, VD för PAXMAN AB (publ).

Skalpkylning – hur fungerar det?

PAXMANs skalpkylning består av en mobil kylenhet och en personlig, noga utformad kylhätta som tillverkas i mjuk silikon för optimal passform. Produkten är enkel att använda för vårdgivaren och bekväm för patienten. Skalpkylningen sker i samband med cellgiftsbehandlingen, och bara i den omfattning som behövs för att motverka hårcellernas förmåga att ta upp cellgifter.

Global marknadsledare

Med närmare 3 500 skalpkylningssystem installerade över hela världen är PAXMAN globalt marknadsledande. Den snabbaste tillväxten sker för närvarande i USA, där sex av landets tio högst rankade cancercenter erbjuder tillgång till systemet. Totalt har PAXMAN installerat cirka 500 system i USA sedan FDA-godkännandet i april 2017.

Skalpkylning ingår i NCCNs riktlinjer i USA

I mars 2019 inkluderades skalpkylning i de behandlingsriktlinjer för bröstcancer som ges ut av NCCN, en icke-vinstdrivande organisation som består av 28 inflytelserika amerikanska hälsovårdsaktörer. Beslutet väntas leda till en kraftigt ökad användning i USA då riktlinjerna används av både privata och statliga aktörer vid beslut om bland annat kostnadstäckning.

Läs mer på www.paxman.se där det även går att prenumerera på bolagets nyhetsbrev.