Botox testas mot cancer

Botox kan komma att bli en ny behandlingsmetod mot cancer. Det ska nämligen testas nu på tio patienter.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 1 november 2019

 

Botox testas mot cancer

Rynkmedlet botox hade en mycket god effekt på tumörer hos möss. Därför inleds nu pilotstudier på människor.

Nervgiftet Botox ska testas som behandling mot cancer. Vid studier på möss så ska nämligen tumörerna krympt kraftigt med hjälp av botox.

Detta har då lett till att man nu förbereder en studie där människor med magcancer ska få botoxbehandling. Det gäller då patienter som inte kan opereras och där alla annan behandling har testats. 

Nervgiftet ska injiceras runt tumören med hjälp av gastroskopi, alltså en slang via munnen.

Enligt forskarna ska denna behandling även kunna fungera vid prostata-, bukspotts- och ändtarmscancer.