4 ovanliga cancerformer

Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Senast uppdaterad 14 februari 2020

Vaginalcancer

Mycket ovanlig cancer som drabbar ungefär 1% av alla kvinnor. Cancern uppstår då cellerna som täcker vaginan blir defekta och börjar bilda tumörer. Även om tumörer kan bildas av celler från andra delar av kroppen som spridit sig till vaginan, är tumörer som bildas av vaginalceller mycket sällsynt.

Symtom:

 • Vaginal blödning efter sex eller klimakteriet
 • Utsöndring av vaginal vätska
 • Knöl eller klumpar i vaginan
 • Smärta vid urinering
 • Urinera ofta
 • Smärta i bäckenet
 • Förstoppning

Eftersom vaginalcancer är mycket sällsynt bör man uppsöka vård om man har några av ovanstående symtom.

Vaginalcancer behandlas enkelt med kirurgi. Det är rekommenderat att gå på regelbundna gynekologbesök för att upptäcka vaginalcancer tidig så att behandling kan sättas in så fort som möjligt.

Spottkörtelcancer

Cancern uppstår i de salivproducerande spottkörtlarna och drabbar 1 av 100 000 personer. Då sportkörtlarna består av flera olika celltyper kan det finnas flera olika former av sportkörtelcancrar.

Upptäcks ofta under ett tandläkarbesök.

Symtom:

 • Knölar på kinderna
 • Knölar under öronen
 • Knölar i och runt munnen (under tungan)
 • Svårt att svälja eller öppna munnen
 • Svaghet i ansiktet eller känselbortfall

De flesta spottkörtelcancrar är benigna. Behandlas vanligtvis med kirurgi och strålning.

Kordom

Kordom är tumörer som växer på främst ryggraden och skallen. Drabbar 1 av 1000 000 personer. Tumören växer mycket långsamt, men är aggressiv och orsakar smärta.

Vanliga symtom när kordom påverkar skallen:

 • Ovanliga ögonrörelser
 • Dubbelsyn
 • Huvudvärk
 • Nackvärk
 • Känselbortfall i ansiktet
 • Rörelsesvårigheter i ansiktet
 • Svårt att svälja

Vanliga symtom när kordom påverkar ryggraden:

 • Knöl på nedre regionen av ryggen
 • Domningar, pirr och svaghet i armar och ben
 • Svårt att kontrollera tarmar och blåsa
 • Smärta vid nedre delen av ryggen

Kirurgi är den enda behandlingsmetoden i dagsläget. Dock är kirurgi inte alltid möjligt på grund av tumörens position i kroppen och storlek. Dessutom är det väldigt svårt att operera bort en hel kordom, vilket leder till återfall. Strålning och cytostatika har visat sig vara ineffektiva mot kordom.

Mesenkymalt kondrosarkom

Cancer som härstammar från broskvävnaden. Mycket sällsynt cancer med endast 1000 rapporterade fall sedan 1959.

Av de rapporterade fallen har två tredjedelar av cancern drabbat skelettett. Cancern växer snabbt och sprider sig lätt till andra delar av kroppen.

Då mesenkymalt kondrosarkom kan börja var som helst i kroppen kan det vara svårt att upptäcka den. Om den uppkommer i närheten av ryggraden kan det leda till känselbortfall och till och med paralys.

Kirurgi och cytostatika är de bästa behandlingsmetoderna.