Mammografi

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten, som används vid screening för och utredning av bröstcancer. Alla kvinnor mellan 40 och 74 år erbjuds screening med mammografi för att tidigt upptäcka bröstcancer.


Mammografi – vilka kallas?

Röntgenmaskin som används för att göra en mammografi

Året du fyller 40 år så blir du kallad på en mammografiundersökning, vilket upprepas med cirka två års mellanrum. Kallelsen specificerar plats och tid för besöket samt hur du kan boka om tiden. Kallelserna upphör när du fyllt 74 år, då screeningen inte längre bevisligen ökar överlevnaden. Om du är yngre än 40 år, äldre än 74 år eller om du är man får du en särskild kallelse. Hittar du själv någon förändring i dina bröst, så boka då en läkartid för uppföljning. Mammografiscreeningen är kostnadsfri och frivillig. Vill du inte delta i mammografin får du kontakta din mottagning, för att sedan skicka ett brev till dem för att bekräfta valet. Ifall du senare vill återuppta ditt deltagande så är det bara att säga till.

Screening

Vid screeningen kan du först få frågor gällande eventuell upplevd problematik i brösten och om du tar några hormoninnehållande läkemedel. Sedan gör röntgensjuksköterskan en visuell undersökning av brösten, för att bedöma om det finns några tydliga förändringar. Exempelvis kan ett operationsärr feltolkas som cancer när bilderna senare analyseras.

När undersökningen ska starta får du sitta eller stå nära röntgenapparaten. Röntgensjuksköterskan lägger ett bröst på en skiva som sedan möts av en annan skiva ovanifrån, som trycker ned bröstet och håller det stilla medan två till tre bilder tas. Trycket på bröstet kan göra ont, men krävs för att få en tydlig bild med lägre stråldos. Bildtagningen tar mellan fem och tio minuter, medan hela undersökningen tar 15-30 minuter totalt. 

När mammografibilderna är tagna granskar två röntgenläkare resultatet separat. Om du har genomgått mammografi tidigare så kan bilderna jämföras. Inom två veckor postas resultaten hem till dig. Om du kallas på återbesök kan det bero på att bilderna inte blev skarpa nog eller att en förändring har hittats i bröstet. Om en förändring har hittats måste fler bilder tas och en röntgenläkare granskar bilderna omedelbart. Du kan även få en ultraljudsundersökning eller behöva lämna ett cell- eller vävnadsprov. Svaret från återbesöket ska talas om vid ett privat möte med en läkare.   

Du kan även screenas som gravid eller vid amning då strålningen inte påverkar fostret eller bröstmjölken, dock kan det försvåra analysen av bilderna då brösten är förändrade. Däremot får det inte gå för lång tid mellan undersökningarna om du inte vill röntgas när du är gravid eller ammar.

Fördelar och nackdelar med mammografi

Fördelen med mammografi är att bröstcancer kan hittas tidigt, då blir risken mindre för att sjukdomen ska sprida sig och ha en dödlig utkomst. Då kan även en mindre behandling räcka. Det finns även nackdelar, exempelvis svårbedömda bilder som leder till ytterligare undersökningar eller att bröstcancern inte upptäcks. Ibland behandlas patienter i onödan, då de exempelvis har en långsamväxande cancer som egentligen inte kräver behandling. Dock rekommenderar Socialstyrelsen bröstcancerscreening till alla kvinnor mellan 40-74 år.